Extra steunmaatregelen Helmondse culturele ondernemers

Donderdag 7 oktober 2021

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken van de coronacrisis. Veel organisaties liepen inkomsten mis, terwijl betalingsverplichtingen aanhielden. We hebben het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van culturele instellingen. Ook culturele ondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. Daarom komt er ook voor deze groep een extra steunpakket.

.

Onderzoek onder lokale culturele ondernemers

We hebben een enquête gehouden onder alle lokale (zelfstandige) culturele ondernemers in Helmond. Veel respondenten bleken (ernstige) beperkingen te hebben ervaren. Omzetten zijn gekelderd en een aantal ondernemers heeft privé- en/of bedrijfsvermogen ingezet om het hoofd boven water te houden. Een kwart van de respondenten gaf aan dat de coronacrisis het voortbestaan van de onderneming bedreigt. Gemiddeld genomen is de impact van corona op de cultuursector een stuk groter vergeleken met de impact op overige sectoren. Deze bevindingen sluiten aan bij provinciale en landelijke cijfers.

Nieuwe perspectieven voor culturele ondernemers

De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding om voor culturele ondernemers extra steunmaatregelen te nemen. Voor een deel van de ondernemers geldt dat zij hierdoor weer over middelen kunnen beschikken om nieuwe culturele projecten op te starten. Voor anderen geldt dat ze hiermee mogelijk behoed worden voor een faillissement. Wethouder Harijgens: “Ik ben erg blij dat we nu ook een specifiek steunpakket kunnen aanbieden aan de Helmondse ondernemers uit de cultuursector. Hiermee bieden we nieuw perspectief aan deze groep, die enorm hard geraakt is door de coronacrisis. Niet alleen onze instellingen, maar ook de ondernemers zijn uiteindelijk onmisbaar voor het algehele culturele ecosysteem van onze stad.”

De nieuwe steunmaatregelen voor Helmondse culturele ondernemers

Verhoging van het subsidiebudget voor de Makersregeling

De Makersregeling is een bestaande regeling die zich richt op Helmondse professionele makers. Zij kunnen een subsidie van maximaal €10.000 aanvragen voor culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen beroepspraktijk en die een meerwaarde hebben voor Helmond. Het budget bedraagt in 2021 € 50.000. We hebben besloten om dit budget voor dit jaar te verhogen met €40.000. Op deze manier kunnen meer makers een aanvraag indienen om nieuwe culturele activiteiten te ontplooien voor onze stad.

Er komt een ‘Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen’

Het fonds heeft een omvang van €250.000 en is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van exploitatiekosten die gemaakt zijn om de onderneming in stand te houden. Het voorziet in het compenseren van noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken ondanks de crisis, zoals verzekeringen of juist vanwege de crisis, zoals kuchschermen. Terwijl er tegelijkertijd sprake was van minder inkomsten. Er geldt een maximum van €4.500 per aanvrager. Als voorwaarde geldt dat er in 2020 en in de eerste helft van 2021 sprake is geweest van een inkomstenderving van minimaal 30%.

Lees uitgebreid over beide steunmaatregelen op de pagina Coronanieuws ondernemers en instellingen. Daar vindt u tevens het aanvraagformulier voor de compensatiefonds.

Uw Reactie
Uw Reactie