Extra geld om jongeren langdurig perspectief te bieden

Woensdag 19 april 2023

We zijn geselecteerd voor het landelijke programma (Preventie met Gezag) van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat jongeren in kwetsbare wijken weerbaar maakt tegen criminaliteit en voorkomt dat zij daarin verder afglijden. Als het plan van aanpak wordt goedgekeurd, ontvangen we de komende 4 tot 10 jaar maximaal één miljoen euro per jaar vanuit het ministerie.

Het geld komt goed terecht, want in sommige wijken en gebieden in Helmond is de kans groter dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen of daarin doorgroeien. Daarom werken we al aan een programma voor de komende jaren voor de aanpak op jeugd. Met het extra geld kunnen we in de kwetsbaarste gebieden de komende jaren extra maatregelen nemen.

Voorkomen én grenzen aangeven

Burgemeester Blanksma: "Alle jongeren verdienen perspectief. We willen jongeren zo weerbaar mogelijk maken. Zo voorkomen we dat jongeren verleid worden tot criminaliteit. Wie toch in de problemen dreigt te komen, willen we snel het juiste pad op helpen en perspectief bieden. Met geld uit dit landelijke programma kunnen we duurzaam interventies inzetten in wijken waar extra ondersteuning nodig is. Jongeren krijgen hiermee perspectief op werk en inkomen en worden tegelijkertijd streng en consequent aangepakt als ze dreigen af te glijden richting criminaliteit."

Plan van aanpak wordt deze zomer opgesteld

Het plan van aanpak werken we op dit moment samen met onze partners in zorg en veiligheid uit. Naar verwachting is het plan na de zomervakantie klaar. Hiermee kunnen we ook de aanvraag voor het programma Preventie met Gezag bij het ministerie indienen. In de aanpak werken we met onze partners ook uit in welke wijken het geldbedrag van het ministerie ingezet wordt.

Met de aanpak bouwen we voort op bestaande initiatieven

Wethouder Dortmans: "De afgelopen jaren zijn in Helmond veel mooie initiatieven gestart om jongeren uitzicht op een betere toekomst te bieden. Daar hebben onze samenwerkingspartners zoals Jongerenwerk en het onderwijs een heel belangrijke rol in gespeeld. Helaas hebben we moeten constateren dat we met de huidige aanpak ingehaald worden door de realiteit, zoals ook de cijfers laten zien. Met hulp vanuit het ministerie slaan we nu in Helmond binnen het sociaal en veiligheidsdomein de handen ineen om te komen tot één structurele aanpak."

Preventie met gezag: extra middelen om risicojeugd perspectief te bieden

Het programma Preventie met Gezag is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanpak bestaat uit het bieden van kansen aan jongeren (en indien ze er zijn: hun broertjes of zusjes) die kwetsbaar zijn om in de criminaliteit te raken. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn lespakketten op scholen over hoe om te gaan met (groeps)druk, extra inzet van jongerenwerk en straatcoaches tot een intensieve 1 op 1 aanpak. Met dit programma zet het ministerie samen met geselecteerde gemeenten stevig en structureel in op preventie van jeugdcriminaliteit.

Uw Reactie
Uw Reactie