Evenementensubsidie in 2023? Dien uw aanvraag vóór 15 november 2022 in!

Woensdag 26 oktober 2022

Organiseert u in 2023 een evenement en wilt u daarvoor een evenementensubsidie bij ons aanvragen? Zorg er dan voor dat deze uiterlijk vóór 15 november 2022 bij ons binnen is.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat vindt u op de pagina 'Evenement organiseren'. Daarnaast vragen wij u om een projectplan en een begroting.

Beoordeling aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag aan de hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Besluit subsidieverlening

De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het verlenen van evenementensubsidies. Het college beslist dan nog vóór de kerst of uw evenement voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag.

Basisevenementen en wijkevenementen

Voor basisevenementen (Buitencarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht) en evenementen die zich vooral richten op de inwoners van de wijken waarin ze plaatsvinden, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere manier beoordeeld.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen, de voorwaarden en de beoordeling van de aanvraag vindt u op de pagina 'Evenement organiseren'.

Uw Reactie
Uw Reactie