Duurzaam wonen: See2Do!

In Helmond zijn er veel initiatieven op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van energie. Via het project 'See2Do!' willen wij onze inwoners onder andere helpen bij het energiezuinig renoveren van hun woning.

See2Do! slaat op het “doen door zien” principe: we laten de burgers letterlijk zien door middel van thermografische beelden van de eigen woning welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn. Daarbij wordt een energierenovatie-traject ontwikkeld om hen zo goed mogelijk te informeren over en bij te staan bij de energiezuinige renovatie van de woning.

Het See2Do! project wordt geleid door de intercommunales Interleuven, IGEMO en WVI. De andere partners zijn de gemeenten/steden Brugge, Mechelen, Bekkevoort, Breda, Maastricht en Weert, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen met het centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C, de kennisinstellingen Thomas More Kempen en Vives en SyntraWest in Brugge.

Het project loopt nog tot 30 april 2019 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland.