Dierdonklaan

In het tweede kwartaal van 2021 worden de fietspaden aan de Dierdonklaan vervangen. De afgelopen jaren zijn er veelvuldig reparaties uitgevoerd aan het fietspad vanwege verhardingsopdruk door boomwortels. Om soortgelijke reparaties in de toekomst te voorkomen komt de gemeente met een structurele duurzame oplossing. De bestaande bomen aan de Dierdonklaan krijgen meer ruimte.

Door de bomen meer ruimte te geven, kunnen ze beter groeien

Ook is er minder kans op beschadigingen aan het wegdek door boomwortelopdruk. Hiervoor vinden er vanaf het tweede kwartaal 2021 een aantal werkzaamheden aan de Dierdonklaan plaats:

  • De boomspiegels (het groen rondom de boom) worden vergroot door verharding van parkeervakken weg te halen.
  • Er worden wortelschermen geplaatst aan de kant van het fietspad.
  • Op een aantal plekken worden onder het fietspad extra maatregelen getroffen, om in de toekomst verhardingsopdruk te voorkomen.
  • Het wegdek van de fietspaden en de trottoirs en de inritten wordt vervangen.
  • De asfaltdeklaag op het kruispunt Kromme Geer – Dierdonklaan wordt vervangen.

Door het vergroten van de boomspiegels vervalt er een aantal parkeervakken

Uit recente parkeertellingen blijkt dat er sprake is van overcapaciteit van parkeervakken in de Dierdonklaan. Er zullen daarom 32 parkeervakken verdwijnen om meer ruimte te maken voor de bomen. Hiermee blijven er voldoende parkeervakken over voor omwonenden. Klik hier voor de parkeertelling die als basis voor de plannen is gebruikt. Kunt u dit document niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen. In sommige boomspiegels staan nu twee bomen, die niet voldoende ruimte hebben. Deze bomen worden gekapt en daarvoor in de plaats wordt één gezonde nieuwe boom terug geplant.      

We vervangen het volledige fietspad en het naastgelegen trottoir

Met de aanpassingen verbeteren we het fietscomfort en de veiligheid aan de Dierdonklaan en houden we de straat groen. Naast het feit dat de bomen meer ruimte krijgen om te groeien, wordt het fietsen op een nieuw wegdek ook comfortabeler. Het wegdek van alle inritten tussen het fietspad en de rijbaan vervangen we ook. Dit doen we zoveel mogelijk circulair. Dat wil zeggen dat we bestaande tegels van de voetpaden hergebruiken voor het nieuwe trottoir.

3D-animatie van de vernieuwde straat

Hieronder ziet u de 3D-animatie van de vernieuwde straat.

  • Wilt u de animatie bekijken aan de zijde van de even huisnummers? Start dan op 0:00.
  • Voor de oneven huisnummers start u vanaf: 3:06.

Wilt u meedenken?

Uw mening als bewoner van de Dierdonklaan is belangrijk voor ons. Geef via dit formulier uw opmerkingen door. Uw mening nemen we mee in het definitieve ontwerp. We horen ze graag!

Uw Reactie
Uw Reactie