Denk ook mee over een plan voor Stationskwartier Helmond

Dinsdag 5 juli 2022

Tussen Oranjekade en Suytkade werken wij aan een aantrekkelijk centrumgebied voor de sterk groeiende stad. Met een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Zodat het uitgroeit tot dé centrale, levendige ontmoetingsplek voor Helmond en de regio. Het Stationskwartier gaat hier een grote rol in spelen. Het station zelf is al in een nieuw jasje gestoken. De volgende stap is de ontwikkeling van het gebied eromheen. Daarvoor gaan wij een plan maken, in samenspraak met bewoners, ondernemers en betrokkenen.

Wethouder Erik de Vries (Centrumontwikkeling) verwacht veel van het toekomstplan dat samen met de Helmonders gemaakt wordt: “Het Stationskwartier moet een duidelijke verbinding gaan vormen tussen het station, het centrum, de Kanaalzone en Suytkade. In evenwicht met alle ontwikkelingen in het centrum. Een woon-, werk- en ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt: huidige en nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers. Om te bepalen hoe het Stationskwartier er straks uit gaat zien horen we in de komende maanden graag de mening van de Helmonders. Ik vind dat belangrijk om een plan te kunnen maken waar onze inwoners zich zo veel mogelijk in herkennen.”

Meedenken

Hoe moet het Stationskwartier er uit gaan zien? Hoe ervaren inwoners en gebruikers het gebied nu? En welke wensen en aandachtspunten zijn er voor de toekomst? Wij willen graag de ideeën en meningen horen van Helmonders en andere betrokkenen. Daarvoor worden in de komende maanden straatgesprekken, interviews en bijeenkomsten gehouden. We beginnen met de straatgesprekken. Deze starten op dinsdagochtend 12 juli, woensdagmiddag 13 juli en vrijdagavond 15 juli. De interviewers zijn dan op meerdere plekken in en om het Stationskwartier te vinden. Daarnaast praten we met betrokkenen zoals ondernemers in de buurt en andere belanghebbenden. Na de zomer vinden creatieve sessies plaats waar iedereen zijn droom voor het Stationsgebied kan delen.

Toekomstplan

Alle verzamelde informatie wordt gebruikt voor een globaal plan. Dit plan noemen we een gebiedsvisie. Hierin komt te staan hoe we in Helmond het Stationskwartier in de toekomst zien en welke projecten daarvoor ontwikkeld gaan worden. Begin 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de gebiedsvisie.

Blijf op de hoogte

Kijk voor alle ontwikkelingen regelmatig op www.helmond.nl/stationskwartier

Uw Reactie
Uw Reactie