Definitief ontwerp interieur voor Huis voor de Stad – update aanbestedingen

Vrijdag 10 juni 2022

De contouren van het Huis voor de Stad tekenen zich al af. De bouw is in volle gang! Inmiddels is het Definitief Ontwerp voor het interieur ook vastgesteld. Het ontwerp is gemaakt door Kraaijvanger Architecten en is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, de klankbordgroep raad en ambtenaren natuurlijk. Omdat Kraaijvanger ook de architect van het ontwerp van het Huis voor de Stad is, is de samenhang van alle elementen gegarandeerd.

impressiefoto interieur Huis voor de Stad

Dat betekent dat er binnenkort opnieuw aanbestedingen worden gepubliceerd, dit keer voor het interieur. Het doel hiervan is binnen budget en tijd leveren en plaatsen van het maatwerk- en los interieur, beplanting en de stoffering voor het Huis voor de Stad, volgens het interieurontwerp. We dagen de markt hierbij uit met wederom hoge eisen, met name op gebied van circulariteit en toegankelijkheid. Dit in lijn met de uitgangspunten van het Huis voor de Stad en ons inkoopbeleid.

Aanbestedingen interieur

De inrichting van het Huis voor de Stad Helmond wordt met twee aparte aanbestedingen ingekocht.

Beide aanbestedingen/onderwerpen vallen onder het Europees aanbestedingsrecht, in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. De volgende procedures worden toegepast:

  • Europese niet openbare procedure: maatwerk, stoffering en beplanting;
  • Europese niet-openbare procedure met Concurrentiegerichte dialoog: los meubilair.

De aanbesteding maatwerkmeubilair, stoffering en beplanting is verdeeld in drie percelen:

  • Perceel 1: maatwerk meubilair;
  • Perceel 2: stoffering;
  • Perceel 3: beplanting.

Half juni publiceren wij de stukken via Tenderned.

Toekomstige aanbestedingen

Wij hechten er veel waarde aan om, daar en waar dat mogelijk is, het lokaal en regionaal mkb te stimuleren. Wij willen iedere ondernemer die daarvoor in aanmerking komt, dan ook uitdagen om in te schrijven op bovenstaande aanbestedingen!

Daarnaast staan er ook nog een aantal kleinere aanbestedingen op de planning, waarvoor we graag met lokale en regionale partijen in contact komen. Denk aan bewegwijzering van losse borden, de keuken inclusief apparatuur en de fietsenstallingsplaatsen. Ook zullen er nog aanbestedingen in de markt gezet worden rondom de facilitaire dienstverlening en op gebied van ICT.

Meer informatie

Foto: impressie

Uw Reactie
Uw Reactie