Subsidieregeling Cultuurimpuls

De subsidieregeling Cultuurimpuls ondersteunt Helmondse organisaties bij het organiseren van culturele activiteiten in of rondom het centrum van Helmond. De subsidieregeling heeft als doel de levendigheid in het centrum te vergroten door het houden van culturele activiteiten. Het gaat om nieuwe activiteiten die laagdrempelig en toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Op deze webpagina leest u meer informatie over deze subsidieregeling.

Voorwaarden

De subsidie is gericht op allerlei Helmondse organisaties binnen het culturele domein. De aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om nieuwe culturele activiteiten.
 • Het gaat om laagdrempelige en toegankelijke activiteiten.
 • Het gaat om activiteiten die een grote en diverse groep inwoners uitnodigen om naar te kijken en/of aan deel te nemen (de activiteit is inclusief).
 • De activiteiten vinden plaats in het centrum van Helmond. Bij een grootschalige activiteit vindt in ieder geval de eindmanifestatie plaats in het centrum van Helmond.
 • De activiteiten vinden zo veel mogelijk buiten plaats, met de uitzondering als dit door de aard van de activiteit en/of de doelgroep niet mogelijk is.
 • De activiteit moet flexibel in kunnen spelen op de dan geldende coronamaatregelen.

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd als:

 • de activiteit niet binnen zes maanden na subsidieverlening is uitgevoerd;
 • vanuit deze regeling al eerder een subsidie is ontvangen;
 • een beroep kan worden gedaan op een andere regeling;
 • er sprake is van ongeoorloofde staatssteun;
 • de activiteit later dan 31 december 2022 plaatsvindt;
 • de grens van het subsidieplafond is bereikt.

Aanpak

Wilt u een subsidie aanvragen? Dan heeft u tot en met 31 oktober 2022 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. U kunt dit aanvraagformulier invullen en sturen naar gemeente@helmond.nl. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Let op de grootte van uw bestand. Lever bij voorkeur uw stukken in pdf aan en voeg waar mogelijk een link toe naar aanvullende informatie.

Termijn

Aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw ingediende aanvraag. U heeft tot en met 31 oktober 2022 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Beschikbaar budget

In 2021 en 2022 is een subsidiebudget van € 300.000 euro beschikbaar. De maximale subsidie voor aanvragen van afzonderlijke organisaties bedraagt €15.000 euro. Het college heeft de mogelijkheid om een hogere subsidie toe te kennen voor aanvragen van een samenwerkingsverband van meerdere Helmondse culturele organisaties voor een grootschalige activiteit. Meer informatie hierover vindt u in de subsidieregeling. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met Ellen Kleywegt van Team Cultuur via E.Kleywegt@helmond.nl of 06-24 65 08 60.

Uw Reactie
Uw Reactie