Nieuws coronavirus vanuit gemeente Helmond

Op deze pagina leest u over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Helmond en in de regio.

Lees op deze pagina de algemene maatregelen die gelden voor het gehele land.

Klachten? Maak een afspraak bij de corona-testlocatie in Helmond

Op 18 augustus heeft de GGD Brabant-Zuidoost een corona-testlocatie geopend in De Peel. Dit bevindt zich in de City parkeergarage aan de Watermolenwal in Helmond. Na het maken van een afspraak, kan iedereen met milde klachten worden getest op het coronavirus.

U kunt alleen een test laten uitvoeren op afspraak. Deze maakt u gratis via het telefoonnummer 0800 1202 of klik hier om online een afspraak te maken.

Meer links en informatie

Different languages

Eerdere updates

In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen én verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Het kabinet gaat enkele landelijke maatregelen verscherpen en daarnaast kunnen er lokaal extra maatregelen worden opgelegd.

Hieronder een overzicht van de nieuwe landelijke maatregelen:

Onderwijs

 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Horeca

 • De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.
 • Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 • Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Reizen

 • In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en gaan zij thuis 14 dagen in quarantaine. Ook wie zich niet laat testen, gaat 14 dagen thuis in thuisquarantaine.

Lokale maatregelen

 • De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

Grip op het virus

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels volgen. Klik hier voor een overzicht van de basisregels.

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet op dinsdag 18 augustus aanscherpingen aangekondigd.

Landelijke regels aangepast

Er is geconstateerd dat besmettingen vooral thuis gebeuren. Daarom gelden nu de volgende regels: 

 • U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.

Feestjes voor grote groepen

Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal. Wanneer dat het geval is gelden de volgende regels:

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats.
 • Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun gezondheid. Bijvoorbeeld of ze koorts hebben. Of verkouden zijn.
 • Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.

10 dagen quarantaine 

Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis 10 dagen in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van 14 naar 10 dagen.  

Scholen

Scholen werken aan een veilige omgeving:

 • Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Heeft iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis.

Thuis werken

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken. 

En niet vergeten:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook bij bezoek thuis.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Per 1 juli gelden de volgende regels voor evenementen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Per 1 juli: 1,5 meter blijft de norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak en gaan we richting meer ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar

Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
  • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
  • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
  • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
  • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Dit zijn de aanpassingen van de maatregelen per 1 juni:

 • Scholen:

  • Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni open.

  • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan.

  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

  • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

 • Groepen:

  • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

  • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

 • Horeca, vanaf 12.00 uur:

  • Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

   • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);

   • bezoekers moeten reserveren;

   • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);

   • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

  • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

 • Culturele instellingen, vanaf 12.00 uur:

  • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

   • een maximum van 30 mensen in het publiek;

   • bezoekers moeten vooraf reserveren;

   • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;

   • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

  • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

  • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

  • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

 • Openbaar vervoer:

  • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

  • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.

  • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

 • Verpleeghuizen:

  • Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Update 6 mei

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.

Weekmarkt

Vanaf zaterdag 9 mei staan er weer non-food kramen op de weekmarkt. Vanaf 1 mei is de regeling versoepeld en mogen ook non-food-kramen (denk aan bloemen, kleding, lederwaren) weer op de weekmarkten staan. Daarbij moeten wel de geldende hygiëne richtlijnen in acht worden genomen. 

De tussenliggende periode gebruiken we om in overleg met marktkooplui, handhavers, politie en andere betrokkenen te bekijken hoe we de weekmarkt verantwoord kunnen laten plaatsvinden. We moeten dat zorgvuldig doen.

Toestaan van non-food betekent immers meer kramen en dus een grotere oppervlakte. Ook moet opnieuw gekeken worden naar de indeling, looproutes en manieren om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk op het marktterrein zijn. De overige coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand bewaren, zo veel mogelijk alleen komen, zoveel mogelijk met de pinpas betalen, hoesten en niezen in de elleboog en een verbod op consumeren van eten en drinken op de markt blijven van kracht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt daarom verlengd tot 1 september. Over evenementen met veel publiek wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Sommige evenementen worden uitgesteld en vinden op een later moment alsnog plaats. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit communiceren via onze website en/of social media.

Algemeen 

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar dan iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Vanaf 11 mei geldt:

 • School
  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.
 • Sport en spel
  • Vanaf maandag 11 mei mogen kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel op sportparken.
  • Vanaf maandag 11 mei mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding samen buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel op sportparken.
  • Vanaf 11 mei is buiten sporten en buiten bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar ook toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Contactberoepen
  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
  • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
  • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
 • Bibliotheken
  • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Openbaar vervoer
  • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
  • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit in het openbaar vervoer verplicht.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: 
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om, wanneer het zover is, het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum:

 • Onderwijs en kinderopvang: Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang mogen vanaf 11 mei weer open.
  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderopvang gaan helemaal open.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
 • Sport: Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding samen buiten sporten. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Zelfstandig wonende ouderen: Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
 • Evenementen en cultuur: Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt daarom verlengd tot 1 september.

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden.

De huur van panden en ruimtes opgeschort

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Maatregelen voor Helmondse organisaties en verenigingen

Alle eetgelegenheden, horeca, wijkhuizen, sportclubs, scoutings en culturele instellingen zijn verplicht dicht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Daaronder bevindt zich ook een groep ondernemers in de getroffen sectoren die huurder of erfpachter zijn van een gemeentelijk pand of perceel. De inkomsten van de gebruikers van deze accommodaties nemen af, maar de kosten lopen grotendeels door. De gemeente Helmond neemt verschillende maatregelen om getroffen organisaties en verenigingen tegemoet te komen, onder andere door het openen van een ondernemersloket, het betalen van de gemeentelijke belastingen in termijnen en een aantal lokale maatregelen die ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Het opschorten van de huur voor gemeentelijk vastgoed is hier nu aan toegevoegd.

Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen te verlengen. Tot en met dinsdag 28 april zijn kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden (inclusief terrassen), casino's, coffeeshops, seksinrichtingen, sportclubs (gymzalen, zwembaden, sporthallen en –parken), kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging gesloten. Bezorgen en afhalen van maaltijden blijft mogelijk.

Scholen blijven gesloten tot na de meivakantie. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Klik hier om op de website van de Rijksoverheid meer informatie te vinden over de aanpak van het coronavirus.

Noodverordening

Vanaf woensdag 1 april is onderstaande noodverordening van kracht in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mgelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand van elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepsgroepen op de website van de Rijksoverheid.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino's vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020. 
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. 
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Klik hier om op de website van de Rijksoverheid meer informatie te vinden over de aanpak van het coronavirus.

Let op: zoals aangekondigd door minister Grapperhaus worden de maatregelen die van kracht zijn t/m 6 april met betrekking tot horeca en scholen op een later moment besproken. We houden u via onze kanalen op de hoogte. 

Uw Reactie
Uw Reactie