Nieuws coronavirus vanuit gemeente Helmond

Op deze pagina leest u over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Helmond en in de regio.

Update 19 mei

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Dit zijn de aanpassingen van de maatregelen per 1 juni:

 • Scholen:
  • Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni open.
  • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.
  • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
 • Groepen:
  • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
  • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Horeca, vanaf 12.00 uur:
  • Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:
   • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
   • bezoekers moeten reserveren;
   • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
   • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
  • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Culturele instellingen, vanaf 12.00 uur:
  • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
   • een maximum van 30 mensen in het publiek;
   • bezoekers moeten vooraf reserveren;
   • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
   • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
  • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.
 • Openbaar vervoer:
  • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
  • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.
 • Verpleeghuizen:
  • Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Zaterdagmarkt in Helmond

Update 1 mei: Vanaf zaterdag 9 mei staan er weer non-food kramen op de weekmarkt. Vanaf 1 mei is de regeling versoepeld en mogen ook non-food-kramen (denk aan bloemen, kleding, lederwaren) weer op de weekmarkten staan. Daarbij moeten wel de geldende hygiëne richtlijnen in acht worden genomen. 

De tussenliggende periode gebruiken we om in overleg met marktkooplui, handhavers, politie en andere betrokkenen te bekijken hoe we de weekmarkt verantwoord kunnen laten plaatsvinden. We moeten dat zorgvuldig doen.

Toestaan van non-food betekent immers meer kramen en dus een grotere oppervlakte. Ook moet opnieuw gekeken worden naar de indeling, looproutes en manieren om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk op het marktterrein zijn. De overige coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand bewaren, zo veel mogelijk alleen komen, zoveel mogelijk met de pinpas betalen, hoesten en niezen in de elleboog en een verbod op consumeren van eten en drinken op de markt blijven van kracht. 

Afvalinzameling in Helmond

De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben ook impact op de afvalinzameling in Helmond. Klik hier voor de meest actuele informatie omtrent dit onderwerp.

Richtlijnen Museum Helmond

Vanaf donderdag 12 maart zijn er nieuwe richtlijnen voor bezoek aan Museum Helmond. Ga naar de website van Museum Helmond voor meer informatie.

Gemeentelijke panden en ruimtes

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden. Lees hier meer over onder het kopje 'eerdere updates'.

Dagbesteding

Mijn dagbesteding is dicht, wanneer gaat deze weer open?

De huidige maatregelen voor dagbesteding gelden tot en met 19 mei 2020. Het is mogelijk dat die nog worden verlengd.

De Rijksoverheid heeft zorgaanbieders opgeroepen om te zoeken naar alternatieven om u zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in uw thuissituatie. Dat alternatief moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en is in elke situatie anders. Denk bijvoorbeeld aan videobellen. Als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld omdat een gevaarlijke situatie ontstaat of omdat de mantelzorger het niet meer aankan), dan kan 1-op-1-dagbesteding aan huis oplossing bieden.

Door het wegvallen van dagbesteding ontstaan spanningen in huis. Wat moet ik doen?

Wanneer u denkt dat een onveilige situatie ontstaat of er zijn vermoedens van (kinder- of ouderen-) mishandeling, dan kunt u 24/7 terecht bij Veilig Thuis via tel. 0800-2000 en de website van Veilig Thuis.

Eerdere updates

Update 6 mei

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs wel meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar dan iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Vanaf 11 mei geldt:

 • School
  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.
 • Sport en spel
  • Vanaf maandag 11 mei mogen kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel op sportparken.
  • Vanaf maandag 11 mei mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding samen buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel op sportparken.
  • Vanaf 11 mei is buiten sporten en buiten bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar ook toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Contactberoepen
  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
  • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
  • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
 • Bibliotheken
  • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Openbaar vervoer
  • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
  • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit in het openbaar vervoer verplicht.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: 
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om, wanneer het zover is, het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum:

 • Onderwijs en kinderopvang: Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang mogen vanaf 11 mei weer open.
  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderopvang gaan helemaal open.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
 • Sport: Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding samen buiten sporten. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Zelfstandig wonende ouderen: Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
 • Evenementen en cultuur: Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt daarom verlengd tot 1 september.

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden.

De huur van panden en ruimtes opgeschort

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Maatregelen voor Helmondse organisaties en verenigingen

Alle eetgelegenheden, horeca, wijkhuizen, sportclubs, scoutings en culturele instellingen zijn verplicht dicht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Daaronder bevindt zich ook een groep ondernemers in de getroffen sectoren die huurder of erfpachter zijn van een gemeentelijk pand of perceel. De inkomsten van de gebruikers van deze accommodaties nemen af, maar de kosten lopen grotendeels door. De gemeente Helmond neemt verschillende maatregelen om getroffen organisaties en verenigingen tegemoet te komen, onder andere door het openen van een ondernemersloket, het betalen van de gemeentelijke belastingen in termijnen en een aantal lokale maatregelen die ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Het opschorten van de huur voor gemeentelijk vastgoed is hier nu aan toegevoegd.

Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen te verlengen. Tot en met dinsdag 28 april zijn kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden (inclusief terrassen), casino's, coffeeshops, seksinrichtingen, sportclubs (gymzalen, zwembaden, sporthallen en –parken), kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging gesloten. Bezorgen en afhalen van maaltijden blijft mogelijk.

Scholen blijven gesloten tot na de meivakantie. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Klik hier om op de website van de Rijksoverheid meer informatie te vinden over de aanpak van het coronavirus.

Noodverordening

Vanaf woensdag 1 april is onderstaande noodverordening van kracht in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mgelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand van elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepsgroepen op de website van de Rijksoverheid.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino's vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020. 
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. 
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Klik hier om op de website van de Rijksoverheid meer informatie te vinden over de aanpak van het coronavirus.

Let op: zoals aangekondigd door minister Grapperhaus worden de maatregelen die van kracht zijn t/m 6 april met betrekking tot horeca en scholen op een later moment besproken. We houden u via onze kanalen op de hoogte. 

Vanuit het kabinet zijn op zondag 15 maart aanvullende richtlijnen afgegeven om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze aanvullende maatregelen, bekendgemaakt in een persconferentie door de ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Onderwijs) houden in dat:

 • Alle scholen (basisscholen, middelbare scholen, MBO) en kinderopvangcentra worden gesloten, ingaande op maandag 16 maart. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met maandag 6 april. Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken (zoals in de zorg, bij de politie of bij de brandweer) wordt opvang geregeld. Een volledige lijst van deze cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met in elk geval maandag 6 april hun deuren.
  • Aanvulling 16 maart: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Het advies is om drukte te vermijden, voldoende afstand te bewaren en uw consumptie mee naar huis te nemen (niet ter plaatse opeten).
 • Ook sportscholen, sportclubs, sportkantines, sauna’s, coffeeshops en seksclubs moeten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met in elk geval maandag 6 april dicht.
  • Aanvulling 16 maart: Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Tevens wordt alle Nederlanders geadviseerd om vanaf nu een afstand tot anderen van ongeveer 1,5 meter in acht te houden, om zo de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze maatregelen komen op de eerder afgekondigde maatregelen, waarvan de periode wordt verlengd tot en met maandag 6 april:

 • De sociale onthouding wordt doorgetrokken t/m maandag 6 april en geldt voor het gehele land. Dit betekent dat mensen, indien mogelijk, vanuit huis moeten werken en dat sociale contacten moeten worden vermeden;
 • Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is onderstaande noodverordening van kracht in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft besloten om, ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, alle openbare samenkomsten/activiteiten/wedstrijden/theaters/musea met meer dan 100 personen te verbieden. Concreet betekent dit voor Helmond dat alle evenementen t/m 6 april worden afgelast, en dat Museum Helmond en Het Speelhuis t/m 6 april blijven gesloten.

Het Speelhuis is inmiddels gesloten tot en met 6 april en Museum Helmond sluit zaterdag 14 maart haar deuren tot en met maandag 6 april. 

Vanuit het kabinet zijn op donderdag 12 maart aanvullende richtlijnen afgegeven om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze aanvullende maatregelen houden in dat:

 • de sociale onthouding (zoals op dinsdag 10 maart aangegeven) wordt doorgetrokken t/m 6 april en geldt voor het gehele land. Dit betekent dat mensen, indien mogelijk, vanuit huis moeten werken, dat sociale contacten moeten worden vermeden en dat dit laatste ook geldt voor sociale gelegenheden waar veel mensen samen komen;
 • alle evenementen in het hele land met een bezoekersaantal van meer dan 100 personen, t/m 6 april moeten worden afgelast.

Het RIVM heeft op 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus). De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Het aantal Helmondse patiënten dat besmet is met het coronavirus is opgelopen van vier naar zes. De twee meest recente gevallen zijn mensen die al in thuisisolatie zaten. Dit zijn twee gezinsleden van de vrouw van wie de besmetting maandag 2 maart bekend werd gemaakt. 

Gezien het toenemende aantal besmettingen, zowel in de regio als landelijk, zullen we vanaf nu niet meer elke besmetting apart op de website plaatsen. We volgen daarin de lijn van het RIVM en de GGD die sinds enkele dagen ook meer algemeen over de besmettingen communiceren. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan plaatsen we uiteraard wel zo snel mogelijk een nieuwsbericht.  

Als u klachten heeft

Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond? Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. 

Heeft u geen koorts maar voelt u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen. Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Afspraak maken met de gemeente? Let op!

Wij verzoeken u géén afspraak met ons te maken indien u gezondheidsklachten heeft en in een van de risicogebieden bent geweest. Heeft u al een afspraak gemaakt? Indien u zich ziek voelt en in een van de risicogebieden bent geweest, dan verzoeken we u uw afspraak te annuleren of te verzetten. U kunt ook veel zaken online regelen. Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/afspraak.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van het RIVM. Klik hier om naar de website van het RIVM te gaan.

Vragen en informatie

Andere talen

Uw Reactie
Uw Reactie