Nieuws voor ondernemers en instellingen

We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond, vol in het hart. De maatschappelijke en economische impact is daarmee groot. Ondernemers maken zich door de maatregelen zorgen over hun toekomst. Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Op deze pagina leest u meer informatie.

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over de betreffende onderwerpen:Aanvragen corona-noodfonds voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties

Heeft uw club of maatschappelijke organisatie door de coronacrisis te maken met fors minder inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen? Verkeert uw club of maatschappelijke organisatie hierdoor in acute financiële nood? Dan biedt de gemeente Helmond een helpende hand. Er is een noodfonds opgericht voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, kan de club of organisatie vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

  • De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
  • De club of organisatie is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
  • De club of organisatie heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis;
  • De club of organisatie verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Klik hier voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor noodhulp vult u dit aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Stuur het formulier met de bijbehorende stukken uiterlijk 31 oktober 2020 naar noodfondscorona@helmond.nl.

We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke club, culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met een besluit. Wordt er in totaal meer noodhulp gevraagd dan de gemeente beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat u minder ontvangt dan u heeft aangevraagd voor uw club of organisatie. We willen graag alle aanvragers die voldoen aan de criteria steunen, om samen uit deze crisis te komen.

Al hulp ontvangen uit een andere (landelijke) steunmaatregel?

U kunt alleen een aanvraag voor de Helmondse noodhulp doen wanneer u géén of onvoldoende financiële hulp hebt ontvangen vanuit een andere steunmaatregel (zoals NOW /TOZO / TOGS). Dit moet de club of organisatie bij de aanvraag kunnen aantonen.

Nieuwe regels per 1 juli 2020

Het kabinet maakte bekend dat per 1 juli 2020 veel maatregelen (binnen en buiten) worden versoepeld. Zo mogen sportscholen, sauna’s en casino’s weer open en geldt er geen limiet meer voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan worden en men vooraf reserveert. Kan dit niet, dan geldt er een maximum van 100 bezoekers binnen en 250 bezoekers buiten. Diverse evenementen zijn vanaf 1 juli dus weer mogelijk. Bij de tijdelijke uitbreiding van terrassen mogen horecaondernemers kuchschermen plaatsen. Bij alle versoepelingen gelden de voorwaarden dat de ondernemer kan voldoen aan de voorzorgsmaatregelen (zoals 1,5 meter afstand). Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de nieuwe regels per 1 juli 2020.

De bestaande noodverordeningen bijbehorende toelichting is nog steeds van kracht. Klik hier voor de meest recente Noodverordening COVID-19 (15 juli 2020) van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.


Noodpakket Economie & Banen

De verlenging van het Noodpakket Economie & Banen loopt tot 1 oktober 2020. Wel kunnen er binnen de diverse regelingen aangepaste voorwaarden gelden. Wij begrijpen dat u als ondernemer vragen heeft over deze besluiten. Momenteel wordt bekeken wat de versoepelingen lokaal betekenen. Er is tijd nodig om de nieuwe procedures rondom de maatregelen goed in te regelen. Onze medewerkers zijn hard voor u aan het werk. Helaas hebben wij nog niet op alles een antwoord, maar we hopen snel meer duidelijkheid te geven. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het noodpakket Economie & Banen.


Helmond opent het Ondernemersklankbord

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 


Hoe kan ik het Ondernemersloket gebruiken?

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail: T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Pas op voor criminele investeerders

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis en heeft u een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op voor criminele investeerders!

  • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.
  • Lees de kleine lettertjes.
  • Kijk goed met wie je in zee gaat, óók bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
  • Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer informatie? Klik hier voor de informatiefolder van RIEC-LIEC (PDF).

Vraag & antwoord

Als bij de subsidievaststelling over 2020 blijkt dat de activiteiten als gevolg van de coronacrisis niet of niet geheel zijn uitgevoerd, zullen wij hier coulant mee omgaan. We kunnen niet vooruitlopen op wat dit precies betekent, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn. Daarnaast betreft het maatwerk. We vertrouwen erop dat instellingen op een verantwoorde manier met de situatie omgaan en geen onnodige uitgaven doen. Hierop zullen we bij de verantwoording wel controleren.

Instellingen die bijvoorbeeld eenmaal per maand/kwartaal subsidievoorschotten ontvangen van de gemeente, kunnen desgewenst voorschotten aanvragen op betalingen die voor de rest van dit boekjaar gepland staan. Hiermee kunnen we instellingen die dit nú nodig hebben tijdelijk meer financiële armslag bieden. Het naar voren halen van de voorschotten betekent wel dat de subsidietermijnen die voor latere momenten dit jaar op de betaalband staan, komen te vervallen. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Uw Reactie
Uw Reactie