Betaald voetbal in Helmond: samen verantwoordelijk voor een veilig verloop

Woensdag 2 november 2022

Voetbalwedstrijden laten verlopen in een sportieve en veilige sfeer. Dat is de doelstelling van het Convenant Betaald Voetbal 2022 dat woensdag 2 november is ondertekend. Dat gebeurde door Helmond Sport, Supportersvereniging Helmond Sport, de gemeente Helmond, de politie-eenheid Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.

Uitgangspunt van het covenant is dat supporters een zo plezierig mogelijke wedstrijd kunnen beleven

Daarvoor is het nodig dat iedere vorm van vandalisme, overlast en geweld stevig wordt aangepakt. We spraken met elkaar af dat we daarin onze rol vervullen én dat in gezamenlijkheid doen. Zo maken we voor iedere thuiswedstrijd afspraken over welke concrete veiligheidsmaatregelen voor die wedstrijd noodzakelijk zijn. Cruciaal is goede onderlinge informatievoorziening, bijvoorbeeld over notoire relschoppers. Dat gebeurt binnen privacyregels die ook onderdeel zijn van het convenant.

Burgemeester Elly Blanksma: “Met het convenant onderstrepen we dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor veilige en sfeervolle wedstrijden. Het is daarom goed dat ook de supportersvereniging meedoet met het convenant. Zij kennen hun supporters het beste en kunnen bijdragen aan een positieve sfeer, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren en door hun voorbeeldfunctie. Kortgeleden heb ik bovendien een gesprek gehad met alle vertegenwoordigers van supporters, want er zijn nog meer organisatieverbanden. Ook daar voelde ik de bereidheid tot samenwerking en hebben we afgesproken elkaar steeds goed op de hoogte te houden.”

In het convenant staan afspraken over het optreden tegen supporters die over de schreef gaan

Bijvoorbeeld door overlastgevende supporters uit het stadion te weren, stadionverboden op te leggen en hen zo nodig te vervolgen. Daarnaast hebben de convenantpartners afgesproken gezamenlijk een persoonsgerichte aanpak te hanteren. Dat wil zeggen: niet alleen repressief optreden, maar ook proberen aan de voorkant het gedrag van (jonge) supporters te beïnvloeden.

Uw Reactie
Uw Reactie