Concept gebiedsvisie Stiphout gereed

Donderdag 3 november 2022

Op woensdag 2 november is aan zo’n 240 Stiphoutenaren de concept gebiedsvisie voor Stiphout gepresenteerd. Wethouder Gaby van den Waardenburg opende de avond en zei onder meer het volgende: “Vele Stiphoutenaren hebben samen met de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet. Die stip is hard nodig want er gebeurt veel in Stiphout. De gemeente heeft geluisterd naar Stiphout en vastgelegd in deze visie wat we samen belangrijk vinden. De grote betrokkenheid van de Stiphoutenaren geeft vertrouwen dat de visie helpt om eenduidig richting te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst waar de inwoners achter staan.”

Na deze opening werd het onderstaande filmpje getoond waarin experts, medewerkers van de gemeente en de voorzitter van de Wijkraad vertellen over dat wat we samen belangrijk vinden. Na de presentatie van Stedenbouwkundige Tom van Tuijn konden alle aanwezigen zelf de visie bekijken op grote panelen en vragen stellen aan de experts en medewerkers van de gemeente.

Hier kunt u de gebiedsvisie lezen

Wilt u ook lezen hoe het hele proces is gelopen? Lees dan het procesdocument.

Met deze gebiedsvisie hebben we een gezamenlijke stip op de horizon gezet

Het doel van de gebiedsvisie is om eenduidig kaders en gedragen richting te geven aan de invulling van het ruimtelijk gebied. De gebiedsvisie is nog een conceptvisie omdat deze nog formeel door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Dit staat voor begin 2023 gepland. De gebiedsvisie is echter geen eindpunt maar een beginpunt. Er worden verschillende werkgroepen gevormd waar Stiphoutenaren zich voor kunnen aanmelden via stiphoutgebiedsvisie@helmond.nl

  • Bouwen en wonen
  • Ontmoeten en voorzieningen
  • Openbare ruimte, verkeer en groen
  • Verduurzaming en energietransitie
Uw Reactie
Uw Reactie