Burgemeester sluit bedrijfspand en woning na vondst drugs

Vrijdag 31 december 2021

Vandaag sloot burgemeester Blanksma een bedrijfspand aan de Noord Koninginnewal voor twaalf maanden en een woning aan de Lithoyensweg voor vier maanden. In de panden is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt. De sluitingen maken een einde aan de verboden situatie. Dit beschermt de openbare orde en het ondernemers- en leefklimaat.

De politie rapporteerde haar bevindingen aan de burgemeester. Op basis van de feiten en omstandigheden besloot zij tot de tijdelijke sluiting. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

Drugsvondst

De politie stelde op 2 december 2021 een onderzoek in bij het bedrijfspand aan de Noord Koninginnewal. Zij trof bij het doorzoeken van het pand 14,48 gram cocaïne en 39,77 gram hasj aan. De woning aan de Lithoyenseweg werd op 23 november onderzocht. Hier werd 23 gram cocaïne, 1,5 gram amfetamine, 0,6 gram speed en 1.013 gram gedroogde henneptoppen aangetroffen. Ook trof de politie in beide panden andere zaken aan die wijzen op de professionele handel in en productie van drugs. Cocaïne valt als harddrugs onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet. En hennep valt als softdrugs onder deze verbodsbepaling.

Samenwerken tegen druggerelateerde criminaliteit

We werken samen met de politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en andere diensten aan een veilige en leefbare binnenstad. De grootschalige aanpak tegen druggerelateerde criminaliteit en ondermijning is daar onderdeel van.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van ondernemers en inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Ondernemers en inwoners die verdachte situaties zien of het vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden kunnen dat melden bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar ondernemers en inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.

Damoclesbeleid

De burgemeester is bevoegd bestuursdwang toe te passen wanneer in woningen of lokalen, in of bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven, verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Dat betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en, wanneer aanwezig, een exploitatievergunning mag intrekken. Dat komt voort uit de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’ (Damoclesbeleid). De beleidsregel kwam tot stand met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Uw Reactie
Uw Reactie