Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Donderdag 1 juni 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent onder meer dat wat nu nog een bestemmingsplan is, straks een omgevingsplan wordt.

Wanneer is dit voor u belangrijk?
Voor een aantal activiteiten in de fysieke omgeving is een vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een pand of het wijzigen van de gebruiksfunctie van een pand of perceel.

Meestal kan hiervoor een vergunning afgegeven worden binnen de kaders van een bestemmingsplan. Soms kan dat niet en moet het bestemmingsplan zelf aangepast worden.

Gaat u iets doen waarvoor zo’n aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk is, dan is de onderstaande informatie belangrijk voor u.

Vanaf 1 juli nemen we geen (wijzigingen van) bestemmingsplannen meer in behandeling
Zodra de Omgevingswet in werking treedt, moeten wijzigingen van een bestemmingsplan uitgewerkt worden in de vorm van een omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt op een andere manier opgebouwd dan een bestemmingsplan en heeft andere regels. Wij mogen na 1 januari 2024 alleen nog bestemmingsplannen afronden, waarvan het ontwerp vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd.

Wij nemen daarom vanaf 1 juli aanstaande in beginsel geen bestemmingsplannen meer in behandeling, omdat de kans klein is dat die nog voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd kunnen worden. Wij vragen initiatiefnemers  daarom om vanaf 1 juli een omgevingsplan op te stellen. Daarmee voorkomt u extra kosten voor het alsnog ombouwen van een bestemmingsplan naar een omgevingsplan

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
Wij maken een standaard Helmonds omgevingsplan met een basisstructuur en een set regels voor de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Over de Omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor bouwen, ruimte, infrastructuur, milieu, natuur, erfgoed en water. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Vanaf dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Uw Reactie
Uw Reactie