Afval en Milieu, inwoners

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval en milieu in Helmond.

Afvalcontainers: papier, gft en restafval

In de gemeente Helmond werken we, naast een grijze (rest) en groene (gft) container, ook met een papiercontainer (met uitzondering van hoogbouw en de Veste in Brandevoort).

Afvalwater en riool

In het openbaar riool worden zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Bladkorven

In totaal staan er in Helmond van half oktober tot eind december (afhankelijk van de bladval) bijna 400 bladkorven.

Bomen

Wilt u weten of u vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

DeAfvalApp

Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Ga dan naar uw persoonlijke afvalkalender op de website van DeAfvalApp of download DeAfvalApp op uw smartphone of tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Frituurvet en bakolie

Spoel uw gebruikte (vloeibare) vetten en oliën niet door de gootsteen of het toilet. Het riool kan hierdoor verstopt raken. Lever het vet of de olie daarom in bij een gele container.

Gladheidsbestrijding

Als er gladheid wordt voorspeld door vorst of sneeuwval, gaan medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband van gemeente Helmond en Suez) op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en speciale borstelwagens voor de fietspaden.

Glas

Glas mag tegenwoordig met deksel en restjes in de glasbak. U hoeft het glas dus niet meer schoon te spoelen als u het glas met de deksel erop in de glasbak doet.

Grof vuil

U kunt grof vuil laten ophalen door de Kringloopwinkel of het zelf aanbieden bij de Milieustraat.

Klein Chemisch Afval (KCA)

Klein chemisch afval is afval waar chemische stoffen in zitten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu.

Milieustraat

U kunt uw afval wegbrengen naar de Milieustraat, Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond (bedrijventerrein BZOB).

Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD)

In de PMD-zakken mag u niet alleen plastic verpakkingsafval doen, maar ook metaal (blikken) en drankkartons (melk- en sappakken).

Textiel

Zit uw kledingkast vol met kleding of schoenen die u niet meer gebruikt? Maak er iemand anders blij mee! Zelfs kapotte kleding kan een tweede leven krijgen, want 95% van het textiel is herbruikbaar. Maar als textiel bij het 'restafval' komt, kan het helaas niet meer worden gerecycled. Lever daarom uw textiel in.

Wijkschoonmaakactie opzetten

Wilt u samen met uw vereniging of school een bijdrage leveren om uw buurt schoon te houden? Via de gemeente heeft u de mogelijkheid om een wijkschoonmaakactie op te zetten of deel te nemen aan het project KLIEN IT voor basisscholen.