Afval en Milieu, inwoners

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval en milieu in Helmond.

Afval game

Doe de afval game en ontdek hoe goed u bent in afval scheiden. Kies voor ieder product de juiste bak of zak en ontdek of u de titel afvalheld waardig bent!

DeAfvalApp

Wanneer wordt mijn afval opgehaald? En welk afval mag waar bij? Vind het antwoord in uw persoonlijke afvalkalender!

Milieustraat

U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat: Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond. Dit is op het bedrijventerrein BZOB.

Afval scheiden

Vet en olie, textiel, glas en kca; via deze pagina klikt u door naar informatie over het scheiden van deze en meer afvalproducten.

E-Loket

In het digitaal loket vindt u snel en gemakkelijk informatie over onze belastingproducten en -diensten.

Afvalinzameling 2021

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Lees op deze pagina meer over het nieuwe afval scheiden.

Wijkschoonmaakactie opzetten

Wilt u samen met uw vereniging of school een bijdrage leveren om uw buurt schoon te houden? Via de gemeente heeft u de mogelijkheid om een wijkschoonmaakactie op te zetten of deel te nemen aan het project KLIEN IT voor basisscholen.

Afvalcontainers

In de gemeente Helmond werken we, naast een rest- en gft-container, ook met een papiercontainer. Met uitzondering van hoogbouw en De Veste in Brandevoort.

Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Sleutel en pas afvalvoorziening

Veel hoogbouw woningen maken gebruik van een afsluitbare containervoorziening. Dit kan zijn een containerhok, containercocon of een ondergrondse container. Deze afsluitbare containervoorzieningen kunt u gebruiken met een sleutel of pas afvalvoorziening.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Bomen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

PFAS

PFAS is de naam van een grote groep chemische stoffen. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste voorbeelden van door de mens gemaakte PFAS-stoffen (PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen). Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten. Denk hierbij aan pannen, kleding, verf en brandblusschuim.

Uw Reactie
Uw Reactie