Afval en Milieu, inwoners

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval en milieu in Helmond.

Afval container

Elk huishouden produceert huishoudelijk afval. In de gemeente Helmond zorgt Blink voor de inzameling van de restafvalcontainer (grijze container) en de gft-afvalcontainer (groene container).

Afvalkalender en afvalApp

Op de afvalkalender staan de ophaaldagen per wijk vermeld. Naast de ophaaldagen van groene en grijze afvalbakken, het klein chemisch afval (kca), kerstbomen en plastic, metaal en drankkartons (PMD) ziet u hier ook de afwijkende ophaaldagen.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool worden zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Bomen

Wilt u weten of u vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

Frituurvet en bakolie

Spoel uw gebruikte (vloeibare) vetten en oliën niet door de gootsteen of het toilet. Het riool kan hierdoor verstopt raken. Lever het vet of de olie daarom in een afgesloten fles of bakje in bij een gele container.

Glas

Glas mag tegenwoordig met deksel en restjes in de glasbak. U hoeft het glas dus niet meer schoon te spoelen als u het glas met de erop in de glasbak doet.

Grof vuil

U kunt grof vuil laten ophalen door de Kringloopwinkel of het zelf aanbieden bij de Milieustraat.

Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval is afval waar chemische stoffen in zitten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu.

Milieustraat

U kunt uw afval (grof, asbest en klein chemisch) wegbrengen naar de Milieustraat, Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond (bedrijventerrein BZOB).

Oud papier en textiel

Vanaf april 2017 krijgt ieder huishouden in Helmond een papiercontainer. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar u hoeft hierdoor ook geen zware dozen meer te tillen. Bovendien blijft het oud papier bij regenachtig weer droog en het waait niet meer weg.

Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD)

Leeg plastic, lege blikken, melkpakken en sappakken mogen samen in de PMD-afvalzak. We willen hiermee de stap zetten naar een milieuvriendelijke, efficiënte en servicegerichte inzameling van afval.