Afval en Milieu, inwoners

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval en milieu in Helmond.

Afvalcontainers

In de gemeente Helmond werken we, naast een grijze (rest) en groene (gft) container, ook met een papiercontainer (met uitzondering van hoogbouw en de Veste in Brandevoort).

Afvalkalender en AfvalApp

Op de afvalkalender staan de ophaaldagen per wijk vermeld. DeAfvalApp geeft informatie op maat voor uw adres.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool worden zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Bomen

Wilt u weten of u vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Frituurvet en bakolie

Spoel uw gebruikte (vloeibare) vetten en oliën niet door de gootsteen of het toilet. Het riool kan hierdoor verstopt raken. Lever het vet of de olie daarom in bij een gele container.

Gladheidbestrijding

Als er gladheid wordt voorspeld door vorst of sneeuwval, gaan medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband van gemeente Helmond en Sita) op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en speciale borstelwagens voor de fietspaden.

Glas

Glas mag tegenwoordig met deksel en restjes in de glasbak. U hoeft het glas dus niet meer schoon te spoelen als u het glas met de deksel erop in de glasbak doet.

Grof vuil

U kunt grof vuil laten ophalen door de Kringloopwinkel of het zelf aanbieden bij de Milieustraat.

Klein Chemisch Afval (KCA)

Klein chemisch afval is afval waar chemische stoffen in zitten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu.

Milieustraat

U kunt uw afval wegbrengen naar de Milieustraat, Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond (bedrijventerrein BZOB).

Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD)

In de PMD-zakken mag u niet alleen plastic verpakkingsafval doen, maar ook metaal (blikken) en drankkartons (melk- en sappakken).

Textiel

Een aantal keer per jaar halen liefdadigheidsinstellingen en de Kringloopwinkel textiel huis aan-huis op. U ontvangt vooraf een inzamelzak en informatie hierover.