Afval en Milieu, inwoners

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval en milieu in Helmond.

GFT+E bij appartementen en De Veste

Eind 2023 kunnen alle bewoners van appartementen en De Veste hun Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E) apart weggooien. Dat is goed nieuws. Want hoe beter we afval scheiden, hoe meer we kunnen hergebruiken. Zo houden we de afvalverwerking betaalbaar.

Afvalinzameling

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Hier leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Afval scheiden

Op deze pagina ziet u het meest voorkomende afval dat u in Helmond kunt scheiden. Per afvalsoort ziet u wat daarbij mag.

E-Loket

In het digitaal loket vindt u snel en makkelijk informatie over onze belastingproducten en -diensten.

Luiers

In de luiercontainer mogen alleen baby- en peuterluiers. Incontinentiemateriaal valt hier niet onder. U levert luiers aan in de speciale luierzakken. Op deze pagina leest u meer informatie over de luierinzameling.

DeAfvalApp

Welk afval mag waar bij? En als u een eigen container heeft: wanneer wordt mijn afval opgehaald? Vind het antwoord in uw persoonlijke afvalkalender!

Milieustraat

U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat: Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond. Dit is op het bedrijventerrein BZOB.

Afvalcontainers

In de gemeente Helmond werken we, naast een rest- en gft-container, ook met een papiercontainer. Met uitzondering van hoogbouw en De Veste in Brandevoort.

PFAS

PFAS is de naam van een grote groep chemische stoffen. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste voorbeelden van door de mens gemaakte PFAS-stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten.

Grondstoffen Inleverpunt (GRIP)

In 2021 zijn we in Helmond gestart met het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners gratis verschillende afvalsoorten kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Bekijk hier waar en wanneer de GRIP er staat.

Sleutel en pas afvalvoorziening (hoogbouw)

Veel hoogbouw woningen maken gebruik van een afsluitbare containervoorziening. Deze afsluitbare containervoorzieningen kunt u gebruiken met een sleutel of pas afvalvoorziening.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Wijkschoonmaakactie opzetten

Wilt u samen met uw vereniging of school een bijdrage leveren om uw buurt schoon te houden? Via de gemeente heeft u de mogelijkheid om een wijkschoonmaakactie op te zetten of deel te nemen aan het project KLIEN IT voor basisscholen.

Bomen

Wilt u informatie over ons bomenbeleid? Of wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Op deze pagina leest u meer.

Bladkorven

In totaal staan er in Helmond van half oktober tot voor de kerst (afhankelijk van de bladval) meer dan 400 bladkorven.

Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast van eikenprocessierupsen. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Maaien

In Helmond worden grasvelden in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar gemaaid tussen maart en oktober. Hoe we het gras onderhouden verschilt per locatie. Op deze pagina leest u meer over de verschillende typen onderhoud.

Gladheidsbestrijding

Als er gladheid wordt voorspeld door vorst of sneeuwval, gaan medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband van gemeente Helmond en Suez) op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en speciale borstelwagens voor de fietspaden.

Uw Reactie
Uw Reactie