Afvalcontainers

In de gemeente Helmond werken we, naast een rest- en gft-container, ook met een papiercontainer. Met uitzondering van hoogbouw en De Veste in Brandevoort.

Ieder huishouden heeft recht op 2 kleine containers (140 liter restafval en 140 liter GFT-afval) én een papiercontainer (140 of 240 liter). De heffing wordt hoger als u grotere of meer restafvalcontainers gebruikt. Bij het leegmaken van de containers worden deze niet gewogen. Als u geen gebruik maakt van containers, dan wordt de heffing gebaseerd op de hoeveelheid afval die u op andere wijze (via verzamelcontainers) kunt aanbieden. Meestal zal dat het basistarief zijn.

Afvalkalender: ophaaldagen afval

In DeAfvalApp voert u uw postcode en huisnummer in en ziet u wanneer welk afval bij u wordt opgehaald.

Wat mag wel en niet in de containers? 

Meer informatie

Als het buiten vriest, kan ook het afval in uw container vastvriezen. Inzamelaars kunnen containers met bevroren afval niet volledig leegschudden.

Toezicht door Team Toezicht en Handhaving

Surveillanten van het Team Toezicht en Handhaving (voorheen Stadswacht) zien er projectmatig op toe dat afval op de juiste manier en op de juiste tijden wordt aangeboden.

Het komt helaas voor dat huisvuil eerder of niet op juiste manier wordt aangeboden met als gevolgd dat het afval op die manier de straat ernstig vervuilt. Hiertoe wordt nauwkeurig bij gehouden op welke locaties in Helmond dit het meest voorkomt en deze worden intensiever gecontroleerd. In alle gevallen wordt een onderzoek ingesteld waarbij tegen vervuilers proces-verbaal wordt opgemaakt en zij gemaand worden hun afval op te ruimen. Als de herkomst van het afval onbekend blijft, wordt er voor afvoer gezorgd.

Wanneer u locaties ziet waar afval is gestort of verkeerd wordt aangeboden kunt u contact opnemen met Team Toezicht en Handhaving.

Uw Reactie
Uw Reactie