Achternaam voor uw kind kiezen

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

U laat de keuze uiterlijk bij de geboorteaangifte weten.

Is het kind niet erkend en bent u bij de geboorte niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. U kunt de achternaam van uw kinderen veranderen in die van de andere ouder. Dit kan als de andere ouder het kind alsnog erkent. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven voor de naamsverandering.
  • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind beiden toestemming geven voor de naamsverandering.
  • Is het kind 16 of ouder? Dan moet het kind toestemming geven voor de naamsverandering.

Aanpak

Uw kind krijgt automatisch een achternaam. Als u het met deze achternaam eens bent, hoeft u niets door te geven. Wilt u een andere achternaam voor uw kind?

Zo kiest u een andere achternaam voor uw eerste kind:

  • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
  • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

U kunt hiervoor digitaal via de knop 'online regelen' een afspraak maken bij de Stadswinkel.

 

Vanaf 1 januari 2024 wordt het mogelijk om uw kind de achternamen van beide ouders te geven

Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam (geslachtsnaam) te kiezen voor uw kind.

Een dubbele achternaam heeft maximaal twee namen

En wordt zonder streepje (koppelteken) geschreven dus bijvoorbeeld: Willems De Vries. Zo kunnen ouders kiezen voor bijvoorbeeld: 

• Willems 
• De Vries
• Willems De Vries 
• De Vries Willems 

Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin 

Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Heeft u of heeft uw partner al een dubbele of meervoudige achternaam?  

Bijvoorbeeld: Korthals Altes? Dan wordt deze naam als één (enkelvoudige) achternaam gezien.

Is uw oudste kind geboren op 1 januari 2016 of daarna? 

Dan kunt u samen met de andere ouder kiezen voor dezelfde dubbele achternaam voor al uw kinderen. Dit kan tot en met 31 december 2024. 


Voorwaarden: 

a. Beide ouders moeten het er samen over eens zijn.
b. Zij moeten persoonlijk een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS).
c. De ABS maakt dan een akte van naamskeuze op.
d. De ouders kunnen de verklaring over de dubbele achternaam afleggen bij élke ABS in Nederland. Dus ook bij de ABS in hun woongemeente.
e. De verklaring gaat over alle kinderen van dezelfde ouders.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie