Aanvullende steun voor de Helmondse cultuursector

Dinsdag 5 april 2022

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Ook in 2021 golden er voor veel culturele organisaties diverse beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Organisaties liepen daardoor inkomsten mis, terwijl betalingsverplichtingen aanhielden. Om de cultuursector (deels) te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen in het jaar 2021, bieden we steunmaatregelen aan voor zowel lokale culturele instellingen als lokale culturele ondernemingen.

Een compensatiefonds coronacrisis voor lokale culturele ondernemingen

Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming gedurende de coronacrisis in 2021. Het voorziet in het compenseren van noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. kuchschermen), terwijl er tegelijkertijd sprake was van minstens 30% minder inkomsten. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Een steunfonds coronacrisis voor lokale culturele instellingen

Het steunfonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van de in 2021 gerealiseerde exploitatietekorten. Voor instellingen die minstens 30% inkomstenverlies leden, vergoedt de gemeente 50% van het ontstane exploitatietekort over 2021. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Uw Reactie
Uw Reactie