Aanvraagprocedure Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord

1. Wie kan aanvragen

Elke organisatie met vestigingsplaats Helmond die het voortouw neemt bij een of meerdere ambities uit het Sportakkoord Helmond kan een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om incidentele (eenmalige) bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

2. Indieningstermijn

Aanvragen voor het Helmonds Sportakkoord kunnen ingediend worden middels het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan gemaild worden naar sportakkoord@helmond.nl.

Data aanvraagronden

Er zijn 6 aanvraagronden. De sluitingsdata is als volgt:

 • Ronde 1: 25 februari 2021
 • Ronde 2: 8 april 2021
 • Ronde 3: 27 mei 2021
 • Ronde 4: 8 juli 2021
 • Ronde 5: 14 oktober 2021
 • Ronde 6: 25 november 2021

Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 3 weken na de sluitingsdatum uitsluitsel. De toegekende bedragen worden vervolgens z.s.m. uitgekeerd.

3. Verdelingswijze

Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Aanvragen worden door kerngroep beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor budget, zolang het plafond niet is bereikt. Indien er wijzigingen noodzakelijk zijn voor de aanvraagprocedure kan deze aangepast worden door de kerngroep.

4. Beoordeling door kerngroep

De onafhankelijke kerngroep bestaande uit verschillende sectoren toetst de aanvragen aan de criteria en geeft een advies over de toekenning. Hierna volgt de eventuele financiële afwikkeling.

5. Voorwaarden

Het uitvoeringsbudget is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord. De aanvraag moet gericht zijn op minimaal één van de gestelde ambities uit het Sportakkoord:

 • Ambitie 1: Inclusieve samenleving
 • Ambitie 2: Sport- en beweegtool
 • Ambitie 3: Verenigingen met professioneel bestuur, kader en vrijwilligers.
 • Ambitie 4: Stimuleren van een gezonde leefstijl en ontwikkelen van motorische vaardigheden va kinderen.
 • Ambitie 5: Definiëren van ‘normaal’ gedrag en positief stimuleren van alle sporters en bewegers vanuit hun mogelijkheden.
 • Ambitie 6: Gezonde leefstijl
 • Ambitie 7: flexibel sportaanbod/nieuwe doelgroepen
 • Ambitie 8: Multifunctioneel gebruik van accommodaties en openbare ruimte.
Uw Reactie
Uw Reactie