Veelgestelde vragen invoering diftar

Hier leest u de veelgestelde vragen over de invoering diftar.

In Helmond scheiden we al veel afval. Toch houden we gemiddeld nog 245 kilogram restafval per inwoner per jaar over. Dat is 61 kilogram méér dan vergelijkbare gemeenten. En meer dan het dubbele van de landelijke doelstelling: 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020.

Tegelijk stijgen in Nederland de kosten voor de verwerking van restafval flink. Hierdoor stijgt ook onze afvalstoffenheffing. Als we geen diftar hadden ingevoerd, dan zou de afvalstoffenheffing voor iedereen met 15% zijn gestegen. En dat hoeft niet. Door minder restafval te maken, kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken en tegelijk werken aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. En dat is mogelijk. Ons restafval bestaat namelijk nog voor 75% uit afvalstromen die in Helmond al gescheiden worden ingezameld. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en papier. Het is dus belangrijk dat we allemaal ons afval zo goed mogelijk scheiden. Om dit te stimuleren geldt sinds 1 januari: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Doet u mee?

Ja, deze ledigingen tellen mee voor diftar. Op 9 februari heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om pas te starten met het registreren van de ledigingen op het moment dat ieder huishouden de informatiebrief over het nieuwe afvalbeleid heeft ontvangen. Na stemming heeft de gemeenteraad deze motie verworpen. Dit betekent dat de ingang van het nieuwe afvalbeleid, en daarmee ook de registratie van de ledigingen van uw restafvalcontainer, 1 januari 2021 blijft.

Nee, u betaalt in 2021 geen extra bedrag tarief voor de lediging van uw GFT-container (groente-, fruit en tuinafval) of de lediging van uw papiercontainer. U betaalt ook niets extra’s geen extra tarief voor het aanbieden van uw PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons). De kosten voor de inzameling van GFTgft, oud papier en PMD vallen onder het basistarief.

Op dit moment moeten luiers bij het restafval. In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W gevraagd om met een oplossing te komen waarmee de kostenstijging voor gezinnen met luiers voorkomen kan worden. We bekijken nu wat de beste oplossing hiervoor is. Zodra hier een besluit over is genomen, communiceren we dat via de gemeentepagina in Weekblad De Loop, via onze website en via DeAfvalApp (ook beschikbaar als app).

In DeAfvalApp vindt u alle afvalsoorten die u in Helmond apart kunt aanbieden. Ga naar DeAfvalApp en log in met uw postcode en huisnummer. Per afvalsoort vindt u wat erbij mag en hoe u het kwijt kunt. U kunt DeAfvalApp ook downloaden in de App Store en Google Play Store.

Dit lijkt misschien op het eerste gezicht zo, maar is niet helemaal waar. Als we geen diftar hadden ingevoerd, dan zou de afvalstoffenheffing voor iedereen met 15% zijn gestegen. Dit vanwege de gestegen kosten voor de verwerking van restafval. Door minder restafval te maken, kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken en tegelijk werken aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. Daarom geldt sinds 1 januari: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. U heeft dus zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. Als u goed uw afval scheidt en minder restafval maakt, kunt u goedkoper uit zijn dan wanneer diftar niet was ingevoerd en in plaats daarvan de afvalstoffenheffing met 15% omhoog was gegaan. Dit leggen we uit in een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Heeft u één 140 liter restafvalcontainer en zet u deze in 2021 niet meer dan 14 keer aan de straat? Dan bent u goedkoper uit dan wanneer diftar niet was ingevoerd. Zet u uw restafvalcontainer in 2021 niet meer dan 9 keer aan straat? Dan bent u zelfs goedkoper uit dan vorig jaar. Kijk in de tabel hieronder voor de resultaten van deze rekensom.

In gemeenten die al langer diftar hebben, is gebleken dat diftar inwoners helpt om hun afval beter te scheiden en zo minder restafval over te houden. Gemiddeld zet een huishouden in een diftar-gemeente hun 140 liter restafvalcontainer nog 14 keer per jaar aan straat.

 
      met diftar met diftar met diftar als diftar niet was ingevoerd
      0 tot 6 keer ledigen restafval-container

9 keer ledigen restafval-container

14 keer ledigen restafval-container

= prijsstijging van 15% t.o.v. 2020
Restafval-container GFT-container Kosten 2020 Kosten 2021 Kosten 2021 Kosten 2021 Kosten 2021
140 liter 140 liter of 240 liter € 213,12 € 197,46 € 212,46 € 237,46 € 245,09
240 liter 140 liter € 246,72 € 219,06 € 244,86 € 287,86 € 283,73
240 liter 240 liter € 280,32 € 219,06 € 244,86 € 287,86  € 322,37

Wilt u voor elk aantal ledigingen weten wat u gaat betalen Kijk dan bij de vraag `Totale kosten per aantal ledigingen restafvalcontainer´.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw afval te scheiden? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl of download DeAfvalApp in de App Store of Google Play Store en log in met uw postcode en huisnummer.

Als u één restafvalcontainer heeft en u zet deze in 2021, 26 keer per jaar aan straat, dan kost u dat:

  • bij een restafvalcontainer van 140 liter €297,46 (versus €213,12 in 2020)
  • bij een restafvalcontainer van 240 liter €391,06 (versus €246,72 in 2020 met een GFT-container van 140 liter en versus €280,32 in 2020 met een GFT-container van 240 liter).

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Bij minder restafval hoeft u uw restafvalcontainer minder vaak te laten legen en daarmee kunt u geld besparen. Wilt u weten wat u gaat betalen als u minder dan 26 keer per jaar de restafvalcontainer aanbiedt? Kijk dan bij de vraag `Totale kosten per aantal ledigingen restafvalcontainer´.

Heeft u meer dan 1 restafvalcontainer en wilt u weten wat u daarvoor betaalt in 2021? Kijk dan bij de vraag `Ik heb meer dan 1 restafvalcontainer'.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw afval te scheiden? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl of download DeAfvalApp in de App Store of Google Play Store en log in met uw postcode en huisnummer.

Vanaf de 7e lediging van uw restafvalcontainer betaalt u dit jaar een extra tarief per lediging. Dat betekent niet meteen dat u duurder uit bent dan vorig jaar. Als u goed uw afval scheidt en minder restafval maakt, kunt u goedkoper uit zijn dan wanneer diftar niet was ingevoerd. Heeft u één 140 liter restafvalcontainer en zet u deze in 2021 maximaal 14 keer aan de straat? Dan bent u goedkoper uit dan als we geen diftar hadden ingevoerd en in plaats daarvan de afvalstoffenheffing met 15% omhoog was gegaan.

Zet u uw restafvalcontainer in 2021 niet meer dan 9 keer per jaar aan straat, dan bent u zelfs goedkoper uit dan vorig jaar.

Bij gemeenten die diftar al hebben ingevoerd, blijkt het voor huishoudens gemiddeld voldoende om een 140 liter restafvalcontainer 14 keer per jaar aan straat te zetten. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw afval te scheiden? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl of download DeAfvalApp in de App Store of Google Play Store en log in met uw postcode en huisnummer.

Woont u in een laagbouwwoning en heeft u één restafvalcontainer? Dan kun u in onderstaande tabel zien wat uw totale kosten voor de afvalstoffenheffing worden per aantal keer dat u uw restafvalcontainer in 2021 aan straat zet. 

Heeft u meer dan 1 restafvalcontainer? Kijk dan bij de vraag `Ik heb meer dan 1 restafvalcontainer'.

 

Aantal keer dat u uw restafvalcontainer aan straat zet

Restafvalcontainer 140 liter

Restafvalcontainer 240 liter

 0 t/m 6

 €          197,46

 €        219,06

7

 €          202,46

 €        227,66

8

 €          207,46

 €        236,26

9

 €          212,46

 €        244,86

10

 €          217,46

 €        253,46

11

 €          222,46

 €        262,06

12

 €          227,46

 €        270,66

13

 €          232,46

 €        279,26

14

 €          237,46

 €        287,86

15

 €          242,46

 €        296,46

16

 €          247,46

 €        305,06

17

 €          252,46

 €        313,66

18

 €          257,46

 €        322,26

19

 €          262,46

 €        330,86

20

 €          267,46

 €        339,46

21

 €          272,46

 €        348,06

22

 €          277,46

 €        356,66

23

 €          282,46

 €        365,26

24

 €          287,46

 €        373,86

25

 €          292,46

 €        382,46

26

 €          297,46

 €        391,06

U betaalt voor 2021 één vast bedrag, namelijk € 237,46. Dit bedrag staat gelijk aan het volume van 14 keer een lediging van een 140 liter restafvalcontainer.

In de loop van 2021 maken we het wijk voor wijk mogelijk dat u GFT kunt inzamelen. Wij informeren u tijdig over deze GFT-inzameling en de gevolgen voor uw restafvalinzameling.

Uw Reactie
Uw Reactie