Stemlocaties verkiezingen

Locaties en openingstijden

Op woensdag 17 maart zijn er 34 stembureaus open in Helmond. U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. Vergeet niet om uw stempas en legitimatie mee te nemen.

Vervroegd stemmen kwetsbare inwoners op 15 en 16 maart

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er 11 stembureaus open. In elke wijk van Helmond één. Deze stembureaus zijn op beide dagen ook open tussen 7.30 en 21.00 uur.

Toegankelijkheid

Heeft u een beperking? Dan kunt u toch bij bijna alle stembureaus uw stem uitbrengen. Door de coronamaatregelen zijn locatie sporthal Suytkade, gymzaal De Fonkel en VEKA sporthal onvoldoende toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking.

Het tellen van de stemmen

Er is een briefstembureau in de Stadwinkel, op de 2e verdieping. Hier vindt de vooropening en eerste telling van de briefstemmen plaats. Dat gebeurt op maandag 15, dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 9.00 tot na 21.00 uur (vooropening en tellen).

Op woensdag 17 maart is er ook een briefstembureau in de VEKA sportcentrum (Deltaweg 201). Dat is open van 17.00 – 21.00 (hier worden de briefstemmen geteld).

Diezelfde dag vindt op deze locatie ook het tellen van de vervroegd uitgebrachte stemmen plaats. Dat gebeurt vanaf 7.30 uur.

De vooropening en het tellen van de stemmen is openbaar.

List view

Uw Reactie
Uw Reactie