Richtlijnen tijdelijke overkappingen terrassen Helmond tot 15 maart 2021 (B&W Helmond 6 oktober 2020)

Onderstaande richtlijnen zijn onder voorbehoud van de regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De voorschriften uit de Noodverordening Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Covid-19 dienen opgevolgd te worden. Het college kan de vergunning per direct intrekken als de veiligheid en gezondheid van de bezoekers aan het gebied niet gewaarborgd kunnen worden.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle soorten tijdelijke overkappingen over terrassen bij horecagelegenheden eventueel voorzien van zijwan­den, behalve parasols, in de openbare ruimte van Helmond, voor langer dan 31 dagen, vooralsnog tot 15 maart 2021.

Klik hier voor de bestaande terrasregels binnen Helmond. Dit zijn de algemene regels, los van deze informatie voor tijdelijke overkappingen.

De gemeente spant zich in om aanvragen voor overkappingen zo snel mogelijk te behandelen. Heeft u vragen?

 • omgevingsvergunningen@helmond.nl: voor vragen rondom overkappingen in de openbare ruimte boven een bestaand terras voor langer dan 31 dagen en voor vragen rondom eventueel gewenste overkappingen van (achter) terrassen op eigen grond.
 • vergunningen@helmond.nl: voor informatie over overkappingen van een bestaand terras voor minder dan 31 dagen.

1. Overkappingen voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • Overkappingen zijn tijdelijk, vooralsnog tot 15 maart 2021.
 • De plaatsing van terrassen en overkappingen mag de bereikbaarheid voor hulpdiensten en voor laden en lossen niet hinderen.
 • Terrassen mogen ook op dak- of overstekhoogte geen belemmering vormen voor hulpdiensten en expeditieverkeer.
 • De gemeente toetst ook op richtlijnen brandveilig gebruik van het Bouwbesluit.
 • Ondernemers dienen een overkapping die langer dan 31 dagen staat aan te vragen via een reguliere procedure Omgevingsvergunning en die toetst de gemeente individueel (zie onder 4.). Dat is maatwerk.

2. Plaatsing overkappingen

 • Een overkapping kan alleen boven een terras worden geplaatst en mag geen schade aanbrengen aan de bestrating in de openbare ruimte.
 • De terrashouder draagt er zorg voor dat ingang(en), nooduitgang(en), elektriciteitskasten en –aansluitpunten, brandkranen en overige waterwinplaatsen vrij blijven van obstakels.
 • Op de Markt mogen de overkappingen niet staan boven de plek van de kramen van de weekmarkt, uitgaande van de tijdelijke marktopstelling per 19-09-2020.
 • Overkappingen mogen niet staan boven vrij te houden fiets- en looppaden.

3. Terrasafscheidingen

 • In afwijking van de Nadere regels terrassen Helmond 2015 mogen op de pleinterrassen op de Kop van de Markt (= Zuidzijde) tijdelijk tot 15 maart 2021 wel terrasafscheidingen geplaatst worden.
 • Ook bij tijdelijke overkappingen (en zijwanden) geldt de regelgeving rookverbod (Tabaks- en rookwarenwet 1 juli 2020), zie: Regels rookverbod.
  Let op: Roken mag op een buitenterras als dit niet leidt tot rookoverlast binnen in de horeca-inrichting. Een buitenterras moet minstens aan 1 zijde volledig open zijn en mag niet afgeschermd zijn met plantenbakken of ander materiaal. De open zijde mag ook de bovenzijde zijn. Wanneer het terras overkapt is met een luifel of parasol, moet 1 van de zijkanten volledig open zijn.

4. Aanvraag overkapping in de openbare ruimte via www.omgevingsloket.nl

 • De ondernemer of groep van ondernemers dient voor een overkapping een omgevings­vergunning deelactiviteit “bouwen” in (meer dan 31 dagen). Dit kan digitaal op: www.omgevingsloket.nl (“bijbehorend bouwwerk bouwen”).
 • Aan de aanvraag voegt de ondernemer een situatietekening toe met hierop de locatie van het bouwwerk voorzien van maatvoering. Dit is onder meer de afstand tot bestaande bebouwing, lengte, breedte en “goot-“nokhoogte. Op deze tekening moeten ook (de) nooduitgang(en ) aangegeven worden.
 • Bij de aanvraag maakt de ondernemer met tekeningen, berekeningen en/of producttesten aannemelijk dat de bouwkundige en constructieve veiligheid van de te plaatsen bouwsels gewaarborgd is.
 • Het verlenen van de omgevingsvergunning betekent niet in alle gevallen dat de ondernemer direct aan de slag kan. De vergunning moet eerst in werking zijn getreden. Daarnaast heeft een belang­hebbende de mogelijkheid om binnen 6 weken na de dag van verzending van de omgevings­vergunning een (gemotiveerd) bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Als de ondernemer al begint met de uitvoering van de omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is, handelt deze op eigen risico.

5. Overige onderwerpen terrasinrichting onder de overkapping

 • Verplaatsbare terrasverwarmingen zijn toegestaan, als zij niet verankerd zijn in de grond. Uit het oogpunt van duurzaamheid verdienen “groenere” alternatieven voor terrasverwarming de voorkeur.
 • Alle elementen op het terras (zoals terrasverwarming) moeten voldoen aan technische (veiligheids-)eisen.
 • Vanwege de veiligheid en geur- en rookoverlast voor andere ondernemers en omwonenden zijn barbecues, vuurkorven en andere vormen van open vuur niet toegestaan onder de overkapping.
 • Een tv-scherm, bar en tappunten blijven uitsluitend toegestaan in het kader van een evenement waarvoor een evenementenvergunning is verleend of waarvan melding is gedaan en het meldingsplichtige evenement niet is verboden (zie Nadere regels terrassen Helmond 2015).
Uw Reactie
Uw Reactie