Nieuws vanuit de Veiligheidsregio

Op deze pagina leest u over de berichtgeving vanuit de Veiligheidsregio. De richtlijnen en maatregelen die zij opstellen, volgen wij nadrukkelijk. Deze zijn in lijn met het kabinetsbeleid en soms aanvullend voor onze regio.

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin gemeenten, de brandweer, de politie, de meldkamer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de Regio en de Ambulancedienst (RAV), samenwerken.  Zij bundelen zo de krachten om de veiligheid in onze regio te vergroten en goed voorbereid te zijn op rampen en crises. Alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn vertegenwoordigd in de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

In Brabant zijn er drie Veiligheidsregio’s: Midden en West, Noord en Zuidoost. Helmond maakt deel uit van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO). Deze veiligheidsregio’s werken op dit moment samen in de aanpak van (verspreiding van) het coronavirus.

Update berichtgeving 29 mei

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt.

Eerdere updates

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft maandag 11 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Onderstaande Noodverordening COVID-19 is op dit moment van kracht in onze veiligheidsregio. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt.

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft woensdag 29 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Onderstaande Noodverordening COVID-19 is op dit moment van kracht in onze veiligheidsregio. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt.

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met dinsdag 28 april (of tot deze wordt ingetrokken).

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is onderstaande noodverordening van kracht in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft besloten om, ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, alle openbare samenkomsten/activiteiten/wedstrijden/theaters/musea met meer dan 100 personen te verbieden.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt *en* koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs *en kinderopvang* blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op de website van de Rijksoverheid aangevuld.

Op dinsdag 11 maart zijn de voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s uit de provincie samengekomen. Uit dat overleg is het volgende nieuwsbericht gekomen:

Beste Brabanders,

Gisteren hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht.

Tenslotte een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord.

We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp en inbreng van landelijke instanties.

Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.

Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.  Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.

John Jorritsma (Voorzitter VRBZO)
Jack Mikkers (Voorzitter VRBN)                           
Theo Weterings (Voorzitter VRMWB)

Uw Reactie
Uw Reactie