Gevolgen coronavirus voor evenementen in Helmond

Zodra de richtlijnen vanuit het Rijk veranderen en deze gevolgen hebben voor onze gemeente en de evenementen, leest u hierover op deze pagina.

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aangegeven dat de eerder afgekondigde richtlijnen voor het afgelasten van álle evenementen in het hele land met een bezoekersaantal van meer dan 100 personen worden verlengd tot en met in elk geval maandag 6 april. Deze richtlijn geldt uiteraard ook voor de gemeente Helmond, en is tevens van kracht op theaters, bioscopen en andere bijeenkomst met meer dan 100 personen.

Daarnaast doet de gemeente een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in Helmond met een bezoekersaantal lager dan 100 personen om te heroverwegen of zij hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Vanwege de kans op besmetting is het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord. Dit blijkt ook uit de maatregel om alle eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, kantines, sportscholen, coffeeshops en seksclubs te sluiten. Deze maatregel is ingegaan op zondag 15 maart (18.00 uur) en loopt tevens tot en met maandag 6 april.

Update 23 maart

Het kabinet heeft besloten dat alle evenementen en bijeenkomsten met meerdere personen (3 of meer) tot 1 juni verboden zijn. Dit houdt in dat tot 1 juni alle evenementen in Helmond afgelast zijn. Deze pagina wordt op korte termijn aangepast zodat alle evenementen waaraan we zelf deel zouden nemen die afgelast zijn hier te vinden zullen zijn.

De gemeente heeft alle evenementen die zij zelf organiseert en evenementen waar wij een vergunning aan verlenen tot en met maandag 1 juni afgelast. Ook zijn alle evenementen waaraan wij zelf zouden deelnemen afgelast tot en met 1 juni.

Publieke evenementen

 • Informatiebijeenkomst Zorg en Ondersteuning Helmond in Dierdonk (woensdag 25 maart)
 • OV-opstapdag (donderdag 26 maart)
 • Wijkspreekuren (12, 16, 19, 26 maart en 2 april)
 • Voorjaarskermis (vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april)
 • Lichtjesparade in Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart)
 • Adventure Store wandeltocht (4 en 5 april)
 • Lintjesregen (24 april): Informatie over eventuele verplaatsing of een andere opzet volgt.
 • Koningsdag (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.
 • Ontvangst (oud) gedecoreerden (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.
 • Dodenherdenking (4 mei): Informatie over een andere manier van herdenken volgt.
 • Bevrijdingslunch (5 mei): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.

Raadszaken

 • Podiumbijeenkomst coffeeshops (dinsdagavond 24 maart)
 • Opiniecommissies (dinsdag 31 maart)
 • Adviescommissies (7 april)

Sommige evenementen worden uitgesteld en vinden op een later moment alsnog plaats. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit communiceren via onze website en/of social media.

Uw Reactie
Uw Reactie