Extra alertheid natuurbranden

Donderdag 29 april 2021

Het is al een langere tijd droog in onze regio. Dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijft u uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen je wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.

.

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur?

  • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Zorg voor blusmiddelen op uw verblijfplaats, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Denk eraan dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: Gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Weet u zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met uw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar u bent. Daarvoor gebruiken ze de 'locatie' van uw smartphone.
Uw Reactie
Uw Reactie