Meedenken over planten van 200 bomen

Vrijdag 2 maart 2018

De gemeente Helmond werkt samen met haar inwoners hard aan haar ambitie om een duurzame en gezonde stad te zijn en te blijven. Dit doet de gemeente door te investeren in tal van projecten op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Eén van de dingen die ze daarvoor doet is het planten van 200 extra bomen in de stad.

.

Deze bomen worden duurzaam geplant, dat wil zeggen in een goede ondergrond, onder de juiste groeiomstandigheden en met voldoende groeiruimte. Op deze wijze hebben de bomen een lang en duurzaam leven voor de boeg. De gemeente investeert daarmee in duurzaam groen voor onze stad.

Ideeën voor een goede plek?

De gemeente Helmond wil samen met onze inwoners, bedrijven, instellingen en scholen op zoek naar mooie en geschikte plekken waar de extra bomen geplant kunnen worden. Heeft u een goed idee voor een locatie waar één (of meer) van de 200 bomen kan worden geplant? Meld het dan via dit formulier:

                                                         Dien hier digitaal uw idee voor een locatie in

Is de plek geschikt?

Voordat een boom geplant kan worden, onderzoekt de gemeente of de betreffende plek geschikt is voor duurzame aanplant. Hierbij wordt onder andere gekeken of er geen ondergrondse kabels en leidingen liggen, hoe de aanwezige verharding is en wat de groeiruimte boven de grond is. Dit zijn de voorwaarden voor een geschikte locatie. Mocht de plek hier niet aan voldoen, dan kan het zijn dat sommige ideeën helaas niet realiseerbaar zijn.