Bibob-beleid Peelbreed ook bij overheidsopdrachten

Woensdag 21 juli 2021

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen kunnen voor criminelen ideale manieren zijn om geld wit te wassen of criminele activiteiten te ondernemen. Denk aan een café als dekmantel. Wij kunnen hier een onderzoek naar (laten) instellen. De integriteit van een aanvrager van een vergunning of subsidie wordt dan getoetst.

Dat staat in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). In De Peel geldt het Bibob-beleid nu ook bij een overheidsopdracht. Hiermee willen de Peelgemeenten voorkomen dat de overheid ongewild en onbedoeld het misbruik van een overheidsopdracht faciliteert.

Alle overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of economische waarde zijn kwetsbaar voor criminele activiteiten. Daarom wordt het Bibob-onderzoek uitgebreid naar overheidsopdrachten en beperkt het zich niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Dus ook bij aanbesteding van zorg of facilitaire zaken kan een Bibob onderzoek gedaan worden.

Uniform beleid in De Peel

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken al jaren samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo voeren de gemeenten sinds enkele jaren uniform beleid voor branches waarop de Wet Bibob van toepassing is. Het voeren van uniform Bibob-beleid moet voorkomen  dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels. Met deze uitbreiding zorgen de gemeenten in Peelland voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken.

Over de Wet Bibob

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen.

Uw Reactie
Uw Reactie