Wonen en huishouding

Een ziekte, handicap of ouderdom kan zelfstandig wonen en huishoudelijke taken uitvoeren lastiger maken. Kunt u vanuit uw omgeving onvoldoende ondersteuning krijgen? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een Wmo-consulent.

Huishoudelijke ondersteuning

Kunt u de huishoudelijke taken niet meer (volledig) zelf uitvoeren en is er onvoldoende hulp van anderen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Woningaanpassing

Dankzij aanpassingen in de woning kunnen mensen met een beperking (langer) zelfstandig blijven wonen. Het is vaak mogelijk om de eigen woning aan te passen. Een alternatief is verhuizen naar een woning die al aangepast is.

Begeleiding

Ervaart u problemen bij het zelfstandig wonen? Bijvoorbeeld dat u niet meer in staat bent zelf de administratie te doen of structuur aan te brengen in uw dag, dan kunnen wij u daarin begeleiden.

Maaltijdservice

Lukt het niet (meer) om voor uzelf boodschappen te doen en te koken? Dan kunt u een maaltijdregeling aanvragen.

Kosten

Voor een Wmo voorziening vragen we mogelijk een eigen bijdrage. Inwoners met een laag inkomen betalen géén eigen bijdrage.