Vervoer en parkeren

Wij vinden het nodig dat al onze inwoners, ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen, mensen kunnen ontmoeten, contacten kunnen onderhouden en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.

Hiervoor is het van belang dat u zich kunt verplaatsen. Kunt u vanuit uw omgeving onvoldoende ondersteuning krijgen? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een Wmo-consulent.

Vervoer

Om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen is vervoer noodzakelijk. Kunt u vanuit uw omgeving onvoldoende ondersteuning krijgen, dan kan de gemeente hierin ondersteuning bieden.

Gehandicaptenparkeerkaart

Als u gehandicapt bent, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. In de gemeente Helmond geldt dat u op een gehandicaptenparkeerplaats met deze kaart dubbel zo lang mag parkeren voor het geldende uurtarief.

Gehandicaptenparkeerplaats

Als u gehandicapt bent, kunt u bij een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto. U kunt deze parkeerplaats aanvragen voor binnen of buiten een betaald parkeerzone.

Taxbus

Iemand moet ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen de deur uit kunnen gaan om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Vaak zijn er familieleden, buren of vrienden die een handje kunnen helpen. Kunt u vanuit uw omgeving onvoldoende ondersteuning krijgen? Dan kan de gemeente u ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus).