Vervoer

Om ervoor te zorgen dat u zich voldoende in uw eigen omgeving kan verplaatsen bieden wij verschillende vervoersvoorzieningen. Samen met de Wmo-consulent bekijkt u welke voorziening in uw situatie het beste past. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om collectief vervoer zoals de Taxbus, maar ook specifieke vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of een driewielfiets.

Aanpak

Wilt u bespreken of u mogelijk in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdere behandeling van uw vervoersprobleem.

Kosten

Voor specifieke vervoersvoorzieningen vragen wij een eigen bijdrage. In geval van collectief vraagafhankelijk vervoer betaalt u de eigen bijdrage aan Taxbus.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Zorg en ondersteuning
Zandstraat 94 5705 AZ Helmond
Postadres:
Postbus 950
5700 AZ Helmond
14 0492
zorgpoort@helmond.nl 
Digitaal contactformulier gemeente Helmond