Toegang voor ondersteuningsvragen

Heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van mensen uit uw omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld over de opvoeding van uw kinderen, uw zelfstandigheid, mantelzorg, financiën en schulden, werk en inkomen? Dan kunt u terecht bij de verschillende organisaties in Helmond. Zij vormen samen de toegang voor ondersteuningsvragen.

 

Soort ondersteuningsvraag

Organisatie

Telefoonnummer

Website

Vragen Wmo

Gemeente Helmond

14 0492

www.helmond.nl/zorgenondersteuning

Vragen over bijzondere bijstand

Gemeente Helmond

14 0492

www.helmond.nl/zorgenondersteuning

Vragen werk en uitkering

Senzer

0492 58 24 44

www.senzer.nl 

Vragen schulddienstverlening

LEVgroep

0492 59 89 89

www.levgroep.nl 

Vragen jeugdhulp

Gemeente Helmond

14 0492

www.helmond.nl/zorgenondersteuning

Vragen maatschappelijk werk

LEVgroep

0492 59 89 89

www.levgroep.nl 

Vragen verpleging en verzorging

Savant Zorg
Zorgboog
Etc.

 -

www.savant-zorg.nl
www.zorgboog.nl/vertrouwde-zorg

Ook kunt u bijvoorbeeld via uw school, kinderdagverblijf, ziekenhuis, revalidatiearts, huisarts of wijkteam van de LEV groep in contact komen met deze organisaties. Weet u niet bij welke organisatie uw vraag of probleem thuishoort? Bel dan met 14 0492, keuzemenu 2. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terechtkomt.

Sociale teams

De Wmo-consulenten, gezins- en jongerencoaches, maatschappelijk werkers van de LEVgroep, wijkverpleegkundigen van de Zorgboog en Savant en participatiecoaches Werk van Senzer werken samen bij in de buurt. Dit doen zij binnen een zogenaamd sociaal team. Helmond heeft vier sociale teams, verdeeld over vier gebieden in de stad: Noord, West, Binnenstad en Oost. U kunt bij deze medewerkers terechtkomen via de bovenstaande organisaties.

Hoe werkt het?

Wanneer u contact opneemt met een van deze organisaties, dan bekijkt de medewerker van deze organisatie met u wat er aan de hand is. Soms kan uw vraag direct beantwoord worden. Lukt dat niet, dan maakt een medewerker een afspraak  met u. Deze afspraak kan bij u thuis, maar ook op een andere locatie plaatsvinden.  Heeft u te maken met meerdere organisaties tegelijk, dan krijgt u één contactpersoon die alles samen met u regelt.

Uw contactpersoon bespreekt met u uw situatie. Bijvoorbeeld uw gezondheid, woonsituatie, werk of daginvulling, de opvoeding van uw kinderen en financiën.  Soms zijn meerdere gesprekken of onderzoeken nodig. Daarna maakt u samen met uw contactpersoon een plan en u gaat daar samen mee aan de slag. In het plan staat welke resultaten u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen, eventueel met hulp van familie of vrienden. Heeft u speciale hulp nodig? Dan zoekt uw contactpersoon samen met u de juiste specialist, instantie of voorziening en betrekt deze bij het plan.

Iemand bij het gesprek?

Het gesprek hoeft u niet alleen te voeren. U mag altijd iemand uitnodigen om bij het gesprek aan te sluiten. Bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, vriend, buur of begeleider. Kunt u de ondersteuning bij het gesprek niet in uw eigen omgeving vinden? Neem dan contact op met een van de cliëntondersteuners. Deze ondersteuning is gratis.