Rolstoel

Heeft u moeite met verplaatsen in en om de woning, dan kunt u in aanmerking komen voor een rolstoel.

Een rolstoel wordt alleen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt op het moment dat u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor tijdelijke hulpmiddelen kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.

Aanpak

Wilt u bespreken of u in aanmerking komt voor een rolstoel? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek. Een consulent komt bij u op bezoek. De consulent bespreekt met u wat er in uw geval nodig is aan ondersteuning.

Kosten

Voor een rolstoel vragen wij geen eigen bijdrage.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Zorg en ondersteuning
Zandstraat 94 5705 AZ Helmond
Postadres:
Postbus 950
5700 AZ Helmond
14 0492
zorgpoort@helmond.nl 
Digitaal contactformulier gemeente Helmond