Nevenfuncties Andrew Harijgens

Wilt u weten wat de wethouder nog meer doet? Dat leest u hieronder.

Bestuurlijke Deelname van Helmond in Netwerkoverleggen & Functies uit hoofde van het wethoudersambt

 • Per 6 juli 2021
 • Informele overleggen zijn niet opgenomen
 • Plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen

Overzicht:

 • Lid Bestuurlijk overleg MRE Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijk overleg MRE Energietransitie
 • Lid Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Lid Stuurgroep Geothermie
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep A67
 • Lid Stuurgroep N279
 • Voorzitter Wethouder Van Deutekomstichting
 • Lid Bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsagenda Regio Oost
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie
 • Lid Stuurgroep BrabantStad Bereikbaar
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie
 • Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep Mobiliteit en Kerngroep E
Uw Reactie
Uw Reactie