Iemand anders machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen voor het waterschap – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging. Dat kan op 2 manieren:

  1. Via een onderhandse volmacht. Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Vul hiervoor het gedeelte van de stempas aan de achterkant in.
  2. Via een schriftelijke volmacht. Deze vraagt u aan als u iemand wilt machtigen nog voordat u uw stempas krijgt. Of als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Helmond woont.

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  1. Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
  2. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  3. Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

Wilt u een volmacht verlenen terwijl u uw stempas nog niet ontvangen heeft, omdat u bijvoorbeeld op vakantie gaat naar het buitenland? Dan kunt u nu al een schriftelijke volmacht aanvragen. Let op: De volmacht wordt pas na 1 maart naar het adres van de gemachtigde.

De gemachtigde kan alleen zijn of haar stem uitbrengen voor het waterschap waarvoor u mag stemmen.