Verkiezingsborden

Gemeente Helmond maakt vanaf dit jaar gebruik van digitale verkiezingsborden. De deelnemende partijen worden direct door de leverancier benaderd, in afstemming met de provincie en waterschappen. Heeft u vragen over de invulling? Neemt u dan contact op met uw partij, de provincie of het waterschap. U kunt in Helmond geen papieren posters meer plakken op de verkiezingsborden. Klik voor meer informatie op 'Verkiezingsborden' boven deze tekst.

Locaties

In de week van 25 februari zullen 10 digitale verkiezingsborden worden geplaatst op de onderstaande locaties:

 • Brandevoort Centrum, Laan door de Veste/De Plaetse
 • Stiphout Centrum, Dorpstraat/Mr. Strikstraat
 • ’t Hout Centrum, Hoofdstraat 174
 • Centrum Helmond, Markt
 • Station Helmond CS, Stationsplein
 • Suytkade, Suytplein
 • Brouwhuis, Winkelcentrum Brouwhorst
 • Rijpel, Wederhof
 • Dierdonk, Dierdonklaan nabij de supermarkt
 • De Eeuwsels, Nieuwveld/Nachtegaallaan

Beleid

Naast de digitale verkiezingsborden die gemeente Helmond plaatst, kunt u ervoor kiezen om aanvullend campagne te voeren. Daarvoor gelden een aantal regels:

 • Het plakken of bevestigen van campagnemateriaal zoals affiches, stickers, spandoeken aan lantaarnpalen, bomen en aan andere gemeentelijke eigendommen is verboden. Bij overtreding van het verbod stellen wij de betreffende politieke) partij in de gelegenheid om diezelfde dag het campagnemateriaal te verwijderen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, zullen wij het aangeplakte materiaal verwijderen (artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, hierna te noemen: APV). Alle kosten die wij in dat verband maken, zullen wij verhalen op de betreffende politieke partij
 • Via Hoffman Outdoor Media B.V., Johan van Zwedenlaan 2, 9744DX Groningen, 050-5250525 kunnen, tegen betaling, affiches aangebracht worden op de dubbelzijdige vaste displays.
 • Het rondrijden met een geluidswagen, het flyeren met verkiezingsmateriaal (geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen, waarin gedachten en gevoelens zijn geopenbaard) en of het rondlopen met sandwichborden is vergunningsvrij.
 • Voor het plaatsen van een informatiekraam kunt u mogelijk terecht op de zaterdagmarkt in het centrum. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de marktmeester Piet Ebisch, via telefoonnummer 14-0492. Voor een informatiekraam op een ander tijdstip of een andere plaats kan eventueel standplaatsvergunning worden aangevraagd (artikel 2.1.5.3 van de APV)
 • Niet vergunningplichtig is het plaatsen van een verkiezingsbord (met toestemming van de rechthebbende) op eigen (particulier) terrein (bijv. tuin of weiland).

Daarnaast is het op de dag van de verkiezingen toegestaan om bij de stembureaus (dus niet in het gebouw) verkiezingsborden te plaatsen. De borden dienen zodanig geplaatst te worden, dat de kiezer een ongehinderde doorgang naar het stembureau heeft. De borden moeten aan het einde van de dag verwijderd worden. Ook is het in de stembureaus niet toegestaan promotie-uitingen, in welke vorm dan ook, te laten plaatsvinden.