Ondersteuningsverklaringen politieke partij

Partijen die nu geen zetel in de waterschap/provinciale staten hebben, moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren.

Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat u vindt dat de betreffende partij mee mag doen aan de verkiezingen. U mag per verkiezing één verklaring inleveren.

Afleggen van een ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring kunt u afleggen bij de balie in de Stadswinkel. Dat kan van 21 januari tot en met 4 februari 2019. Komt u alleen, dan hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. Komt u met een groep, bel dan 14 0492 voor het maken van een afspraak. 

Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring neemt u mee:

  • de ondersteuningsverklaring die u van de politieke partij hebt gekregen
  • een geldig identiteitsbewijs

De medewerker aan de balie controleert of u kiesgerechtigd bent, ondertekent het formulier en geeft het aan u terug. U levert het formulier vervolgens in bij de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

Let op: ingevulde ondersteuningsverklaringen met uw persoonsgegevens zijn openbaar.

Meer informatie

Extra informatie over de ondersteuningsverklaring vindt u op www.kiesraad.nl.