Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kunt u iemand voor u laten stemmen met een machtiging.

Voorwaarden machtiging

  • Nederlandse nationaliteit en 18 jaar of ouder.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem. Dit kan niet apart.
  • De gemachtigde mag deze verkiezingen voor maximaal drie andere kiezers stemmen.

Soorten machtigingen

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  • Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

Wilt u een volmacht verlenen terwijl u uw stempas nog niet ontvangen heeft, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. Deze wordt dan naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen. De aanvraag moet uiterlijk 12 maart voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Uw Reactie
Uw Reactie