Briefstemmen

Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt via brief stemmen. U ontvangt tijdig informatie van de gemeente. Dat gebeurt in twee keer. Eerst krijgt u uw stempluspas en daarna uw stembiljet met retourenvelop en informatie over hoe u kunt stemmen. Heeft u alles binnen, dan kunt u vanaf 10 maart stemmen.

U kunt uw briefstem per post naar de gemeente sturen of inleveren bij het afgiftepunt in de Stadswinkel (F.J. van Thielpark 1). U kunt met uw stempluspas ook stemmen in een stembureau, zoals u gewend bent.

Openingstijden afgiftepunt

  • Woensdag 10 maart, van 9.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 11 maart, van 9.00 tot 17.00 uur
  • Vrijdag 12 maart, van 9.00 tot 17.00 uur
  • Maandag 15 maart van 9.00 tot 19.00 uur
  • Dinsdag 16 maart, van 9.00 tot 17.00 uur
  • Woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur

Volmacht bij briefstemmen

Brengt u een briefstem uit via de post of levert u uw stem in bij de Stadswinkel, dan kunt u alleen voor uzelf stemmen en geen volmachten uitbrengen voor andere mensen. 

U kunt uw stempluspas aan iemand meegeven als volmacht. Zodat deze persoon voor u in een stembureau kan stemmen. Stemt u per brief, dan mag u de brief door iemand anders laten inleveren bij het afgiftepunt.

Wilt u op 17 maart op normale wijze uw stem uitbrengen? Klik hier voor een kaart met de stembureaus in Helmond.

Wilt u op normale wijze uw stem uitbrengen en loopt u extra risico op besmetting door het coronavirus? Dan kunt u ook op 15 of 16 maart stemmen. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over vervroegd stemmen voor kwetsbare inwoners.

Meer informatie

Bekijk hieronder een informatiefilmpje van het ministerie over Briefstemmen voor 70+'ers.

Heeft u nog vragen?

Kijk op de website www.elkestemtelt.nl voor meer informatie. U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Uw Reactie
Uw Reactie