Flitsvergunning aanvragen

Als u gaat bouwen heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. De wettelijke termijn voor een reguliere aanvraag omgevingsvergunning bedraagt in beginsel 8 weken. Voor een aantal kleinere bouwwerkzaamheden bieden wij u de mogelijkheid om een versnelde procedure te doorlopen bij het afhandelen van een vergunningsaanvraag. Dit heet een flitsvergunning. Wij streven bij flitsvergunningen naar een maximale behandeltermijn van 2 weken. Uw aanvraag moet dan wel aan een aantal minimale indieningseisen voldoen.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u een flitsvergunning kunt aanvragen:

 • Erfafscheiding
 • Gevel- of kozijnwijzigingen
 • Dakkapel aan de zij- of achterkant van de woning
 • Aan- of uitbouw (aan de woning)
 • Bijgebouw (los van de woning)

Voorwaarden

Een aanvraag voor een flitsvergunning moet in iedere geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bouwwerk is niet vergunningsvrij;
 • Het betreft geen monument;
 • Het gaat om eenvoudige bouwwerkzaamheden;
 • De bouwkosten bedragen maximaal € 50.000,-;
 • De aanvraag is volledig (een volledig ingevuld aanvraagformulier en een goede bouwtechnische tekening, zie bijgevoegde indieningsvereisten);
 • De bouwwerkzaamheden passen binnen het geldende bestemmingsplan of de algemeen gehanteerde afwijkingsmogelijkheden. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • De bouwwerkzaamheden voldoen aan de criteria van de welstandsnota of het reclamebeleid. Kijk voor deze criteria op de pagina 'Welstandscommissie'

Aanpak

Ga naar het Omgevingsloket via onderstaande button en doe een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hieronder vindt u de indieningsvereisten per activiteit. In uw online dossier op het Omgevingsloket ziet u wat de status van uw aanvraag is.

Klik op de button om een flitsvergunning aan te vragen

Indieningsvereisten

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar de nieuwe erfafscheiding wordt geplaatst;
 • Het aanzicht met maatvoering vanaf het aansluitend maaiveld schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50;
 • Principedetails schaal 1:20/1:10 of een folder waarin deze informatie is opgenomen.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel schaal 1:500 waarop staat aangegeven welke gevel(s) gewijzigd wordt;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een horizontale en verticale doorsnede over het gewijzigde geveldeel voorzien van maatvoering schaal 1:100/1:50;
 • Details van de onder-, boven- en zijaansluiting van de wijziging in de gevel (kozijn, materiaal, opvang constructie) schaal 1:10/1:20;
 • Constructieberekening en constructietekening schaal 1:100 (indien de constructie wijzigt);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar het dak gewijzigd wordt;
 • Plattegrond voorzien van maatvoering van de verdieping waar de dakkapel wordt gerealiseerd schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50, hierop aangegeven de afmetingen van de dakkapel en de afstanden tot de onder-, boven- en zijkant van het dak;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede voorzien van maatvoering schaal 1:100/1:50;
 • Details van de aansluitingen van de dakkapel op het dak schaal 1:10/1:20;
 • Constructieberekening en constructietekening schaal 1:100 (indien de constructie wijzigt);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n).
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel op schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar de aan- of uitbouw wordt gerealiseerd;
 • Plattegrond(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering t.o.v. peil en maaiveld;
 • Detailtekeningen voorzien van peilmaten, maatvoering en materialen schaal 1:20/1:10 (dakrand, fundering/vloer, aansluiting op de bestaande gevel, kozijn enz.);
 • Constructieberekening en -tekening schaal 1:100/1:50 (fundering, dak- kapplan, lateien enz.);
 • Riolering (vuil en schoon water);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n);
 • Overige bouwbesluitgegevens, met name ventilatievoorzieningen en daglichttoetreding.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Situatie van het perceel op schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar het bijgebouw wordt gerealiseerd;
 • Plattegrond(en) schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzichten schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering t.o.v. peil en maaiveld;
 • Detailtekeningen voorzien van peilmaten, maatvoering en materialen schaal 1:20/1:10 (dakrand, fundering/vloer, kozijn enz.);
 • Constructieberekening en -tekening schaal 1:100/1:50 (fundering, dak- kapplan, lateien enz.);
 • Riolering (vuil en schoon water);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n);
 • Overige bouwbesluitgegevens, met name ventilatievoorzieningen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De legeskosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze onder 'Wetgeving'.

Termijn

De beslissing over een flitsvergunning krijgt u binnen 2 weken. Voldoet uw aanvraag niet aan de eisen van een flitsvergunning, dan behandelen wij deze als een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning. U ontvangt hierover bericht.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft, tellen we bij de beslistermijn op.

Wetgeving

Meer informatie

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie