Flitsvergunning aanvragen

Als u gaat bouwen heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. De wettelijke termijn voor een reguliere aanvraag omgevingsvergunning bedraagt in beginsel 8 weken. Voor een aantal kleinere bouwwerkzaamheden bieden wij u de mogelijkheid om een versnelde procedure te doorlopen bij het afhandelen van een vergunningsaanvraag. Dit heet een flitsvergunning. Wij streven bij flitsvergunningen naar een maximale behandeltermijn van 2 weken. Uw aanvraag moet dan wel aan een aantal minimale indieningseisen voldoen.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u een flitsvergunning kunt aanvragen:

 • Erfafscheiding
 • Gevel- of kozijnwijzigingen
 • Dakkapel aan de zij- of achterkant van de woning
 • Aan- of uitbouw (aan de woning)
 • Bijgebouw (los van de woning)

Voorwaarden

Een aanvraag voor een flitsvergunning moet in iedere geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bouwwerk is niet vergunningsvrij;
 • Het betreft geen monument;
 • Het gaat om eenvoudige bouwwerkzaamheden;
 • De bouwkosten bedragen maximaal € 50.000,-;
 • De aanvraag is volledig (een volledig ingevuld aanvraagformulier en een goede bouwtechnische tekening, zie bijgevoegde indieningsvereisten);
 • De bouwwerkzaamheden passen binnen het geldende bestemmingsplan of de algemeen gehanteerde afwijkingsmogelijkheden. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • De bouwwerkzaamheden voldoen aan de criteria van de welstandsnota of het reclamebeleid. Kijk voor deze criteria op www.helmond.nl/welstandscommissie

Aanpak

Ga naar het Omgevingsloket via onderstaande button en doe een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hieronder vindt u de indieningsvereisten per activiteit. In uw online dossier op het Omgevingsloket ziet u wat de status van uw aanvraag is.

Klik op de button om een flitsvergunning aan te vragen

Indieningsvereisten:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar de nieuwe erfafscheiding wordt geplaatst;
 • Het aanzicht met maatvoering vanaf het aansluitend maaiveld schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50;
 • Principedetails schaal 1:20/1:10 of een folder waarin deze informatie is opgenomen.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel schaal 1:500 waarop staat aangegeven welke gevel(s) gewijzigd wordt;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een horizontale en verticale doorsnede over het gewijzigde geveldeel voorzien van maatvoering schaal 1:100/1:50;
 • Details van de onder-, boven- en zijaansluiting van de wijziging in de gevel (kozijn, materiaal, opvang constructie) schaal 1:10/1:20;
 • Constructieberekening en constructietekening schaal 1:100 (indien de constructie wijzigt);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar het dak gewijzigd wordt;
 • Plattegrond voorzien van maatvoering van de verdieping waar de dakkapel wordt gerealiseerd schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50, hierop aangegeven de afmetingen van de dakkapel en de afstanden tot de onder-, boven- en zijkant van het dak;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede voorzien van maatvoering schaal 1:100/1:50;
 • Details van de aansluitingen van de dakkapel op het dak schaal 1:10/1:20;
 • Constructieberekening en constructietekening schaal 1:100 (indien de constructie wijzigt);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n).
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Situatie van het perceel op schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar de aan- of uitbouw wordt gerealiseerd;
 • Plattegrond(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzicht(en) bestaand en nieuw schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering t.o.v. peil en maaiveld;
 • Detailtekeningen voorzien van peilmaten, maatvoering en materialen schaal 1:20/1:10 (dakrand, fundering/vloer, aansluiting op de bestaande gevel, kozijn enz.);
 • Constructieberekening en -tekening schaal 1:100/1:50 (fundering, dak- kapplan, lateien enz.);
 • Riolering (vuil en schoon water);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n);
 • Overige bouwbesluitgegevens, met name ventilatievoorzieningen en daglichttoetreding.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Situatie van het perceel op schaal 1:500 waarop staat aangegeven waar het bijgebouw wordt gerealiseerd;
 • Plattegrond(en) schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering;
 • Gevelaanzichten schaal 1:100/1:50;
 • Overzicht materiaal- en kleurgebruik;
 • Een verticale doorsnede schaal 1:100/1:50 voorzien van maatvoering t.o.v. peil en maaiveld;
 • Detailtekeningen voorzien van peilmaten, maatvoering en materialen schaal 1:20/1:10 (dakrand, fundering/vloer, kozijn enz.);
 • Constructieberekening en -tekening schaal 1:100/1:50 (fundering, dak- kapplan, lateien enz.);
 • Riolering (vuil en schoon water);
 • De Rc-waarde van de nieuwe constructie en de U-waarde van het toegepaste glas;
 • De gebruiksfunctie van de ruimte(n);
 • Overige bouwbesluitgegevens, met name ventilatievoorzieningen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De legeskosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze onder 'Wetgeving'.

Termijn

De beslissing over een flitsvergunning krijgt u binnen 2 weken. Voldoet uw aanvraag niet aan de eisen van een flitsvergunning, dan behandelen wij deze als een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning. U ontvangt hierover bericht.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft, tellen we bij de beslistermijn op.

Wetgeving

Meer informatie

Gerelateerde producten