Eerste werkzaamheden Wijkpark Brouwhuis van start

Dinsdag 21 maart 2023

In 2023 ondergaat het Wijkpark Brouwhuis een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor is het nodig dat de huidige beplanting verwijderd wordt. Vanaf 20 maart zal de lage begroeiing worden weggehaald. De mensen die aan het park wonen, worden door de aannemer op de hoogte gesteld wanneer zij in een bepaald deel van het park aan het werk zijn.

Omdat de uitvoering van de rest van de werkzaamheden nog wel even op zich laat wachten, wordt er ter plaatse van de verwijderde beplanting een éénjarig akkerbloemen-mengsel ingezaaid. Dit om overlast te voorkomen dat ontstaat door het tijdelijk braak liggen van delen van het park. Bijkomende voordelen zijn dat er minder stof ontstaat, er minder onkruid is én het geeft een vrolijke aanblik tijdens de periode dat er niet gewerkt wordt. De verwachting is dat in juli 2023, na deze werkzaamheden, er weer verder gewerkt wordt. 

Uw Reactie
Uw Reactie