Werkzaamheden voor een gezond bos in de Stiphoutse bossen

Maandag 2 januari 2023

In het zuiden van de Stiphoutse bossen, rond de weg Molenven en ten zuiden van de Gerwenseweg, vindt komende periode een dunning plaats. Minder gezonde bomen worden gekapt om de meer vitale en waardevolle bomen de ruimte te geven om te groeien. De werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal van 2023. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hangt ter plekke informatie om bezoekers te informeren. Daarbij staat ook het dringende verzoek om veiligheid in acht te nemen en goed op te letten.

Het streven is een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde

Hiervoor kiezen we in de Helmondse bossen voor geïntegreerd bosbeheer. Dat houdt in dat wij werken aan een gezonde combinatie van natuur, recreatie en houtproductie door gebruik te maken van de natuurlijke processen in het bos. Soms is het echter nodig om een handje te helpen, zodat het bos zich op de gewenste manier kan blijven ontwikkelen. Door sommige bomen weg te halen krijgen andere bomen in het bos meer groeiruimte, waardoor ze beter kunnen uitgroeien. De selectie voor deze dunning is eerder gemaakt door te ‘blessen’, waarbij de te vellen bomen zijn aangeduid met een oranje markering. Deze bomen worden nu weggehaald.

Werken volgens natuurrichtlijnen

De dunningswerkzaamheden voert men uit met een harvester. Tijdens de werkzaamheden werkt men volgens de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna. Zo zijn beschermde flora en fauna elementen gemarkeerd, zodat deze zeker behouden blijven. De werkzaamheden vallen binnen het reguliere beheer van de bosgebieden van de gemeente Helmond.

Bij de werkzaamheden is veiligheid erg belangrijk

Bezoekers worden vriendelijk verzocht om gepaste afstand te houden van het werk en de machines, en niet over afgesloten paden te lopen. De machines rijden over de bospaden en wegen en zijn door hun grootte gevaarlijk. Ook mogen de houtstapels niet beklommen worden, omdat de boomstammen kunnen gaan rollen.

Tijdens de werkzaamheden doet iedereen zijn uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken

Toch kunnen paden tijdens de werkzaamheden moeilijker begaanbaar zijn of tijdelijk afgesloten. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden de paden waar nodig hersteld en weer opengesteld voor publiek. Het bos ziet er na de werkzaamheden iets anders uit. De aannemer voert de werkzaamheden zo voorzichtig mogelijk uit, maar het is onvermijdelijk dat de ondergroei zoals struiken en jonge bomen her en der beschadigen. Gelukkig herstelt dit zich doorgaans snel weer. Zo werken we zorgvuldig aan een gezond bos dat klaar is voor de toekomst.

Uw Reactie
Uw Reactie