Update project ‘Meten is Weten’ Hoogspanningslijnen Brandevoort

Maandag 27 februari 2023

In de Nieuwsbrief van oktober 2022 hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Meten is Weten’. We hebben toen ook aangekondigd dat we in het voorjaar nulmetingen zouden laten uitvoeren. Deze metingen zijn nodig om het verband te kunnen bepalen tussen de in het veld gemeten magneetvelden en de daadwerkelijke stroom door de kabels.

Aanstaande 7 – 16 maart starten de nulmetingen

In 6 dagen wordt op 44 locaties de magneetveldsterkte gemeten. Als de resultaten van de nulmetingen klaar zijn start het verzamelen van verdere meetgegevens. Hiervoor wordt 1 vaste meter in het veld geplaatst voor 3 – 5 jaar. De resultaten worden met u gedeeld via een Nieuwsbrief en de webpagina Hoogspanningen. Hoogspanningslijnen Brandevoort | Gemeente Helmond

Hoe worden de magneetvelden gemeten?

Om de magneetvelden ten gevolge van de hoogspanningslijn in Brandevoort in kaart te brengen laat de gemeente professionele metingen van magneetvelden uitvoeren door KIWA, met een gecertificeerde engineer en apparatuur. De engineer van KIWA meet steeds gedurende één uur op een bepaalde locatie, daarna wordt de meetapparatuur weer verplaatst naar een volgende locatie. Op deze manier wordt op 44 locaties door de wijk gemeten, naar verwachting zijn hier 6 meetdagen voor nodig. Door de keuze van de locaties en van de apparatuur is geprobeerd zoveel mogelijk andere bronnen van magneetvelden de vermijden en alleen de magneetvelden ten gevolge van de hoogspanningslijnen te meten. Deze zijn dus mogelijk wel aanwezig, en mogelijk op bepaalde locaties ook sterker dan de magneetvelden ten gevolge van de hoogspanningslijn.

Voor de momenten dat er gemeten wordt, wordt ook de daadwerkelijke stroom in de hoogspanningslijn op dat moment opgevraagd bij TenneT. Op deze manier kan het verband tussen de gemeten magneetvelden en de stromen in de hoogspanningslijn inzichtelijk worden gemaakt. Van dit verband wordt dan de komende jaren gebruik gemaakt om de magneetvelden ten gevolge van de hoogspanningslijn in beeld te brengen, op basis van de stromen die op dat moment daadwerkelijk in de hoogspanningslijn lopen, ook als deze dus hoger of lager zijn dan de stromen die aanwezig waren op het moment van de metingen. De eerste meetdag is gepland op 7 maart en zal duren tot 16 maart.

Uw Reactie
Uw Reactie