Woning Lavendelheide drie maanden dicht na vondst drugs

Donderdag 19 mei 2022

Op 19 mei 2022 heeft burgemeester Blanksma van Helmond een woning met bijbehorende erven aan de Lavendelheide voor drie maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

De politie heeft op 4 april 2022 een onderzoek ingesteld bij de woning en de bijbehorende erven. Zij trof bij de controle van de woning een in werking zijnde hennepkwekerij met 480 hennepplanten aan. Ook werden er voorwerpen aangetroffen die wijzen op professionaliteit van de hennepteelt, zoals assimilatielampen, transformatoren, koolstoffilters en temperatuurregelaars. Hennep is een softdrug. Softdrugs vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester van Helmond. Op basis van de feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten tot de tijdelijke sluiting. De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Ziet u een verdachte situatie? Of heeft u het vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden? Meld het bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.

Damoclesbeleid

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2021’ (Damoclesbeleid). Daarmee is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen wanneer in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Uw Reactie
Uw Reactie