Bedrijfspand Achterdijk zes maanden dicht na vondst drugs

Maandag 17 mei 2021

Vandaag heeft burgemeester Blanksma een bedrijfspand aan de Achterdijk voor zes maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

.

Samen met de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere diensten werken we aan een veilige en leefbare binnenstad. De grootschalige aanpak tegen drugsgerelateerde criminaliteit en ondermijning is daar onderdeel van. De politie heeft op 24 maart 2021 een onderzoek ingesteld bij het bedrijfspand. Zij trof bij het doorzoeken van het pand ruim 100 gram hennep aan en andere zaken die wijzen op handel in drugs. Hennep valt als softdrugs onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan burgemeester Blanksma. Op basis van de feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten tot de tijdelijke sluiting. De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het ondernemers- en leefklimaat. Er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van ondernemers en inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Ziet u een verdachte situaties? Vermoedt u dat er in uw buurt criminele activiteiten plaatsvinden? Meld dat dan bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar ondernemers en inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.

Damoclesbeleid

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’ (Damoclesbeleid). Daarmee is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen wanneer in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Uw Reactie
Uw Reactie