Onveilige situaties

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Ook als het gaat om vermoedens. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

U kunt contact opnemen met Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000.

Seksueel geweld

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld gaat over seksuele handelingen waar sprake is van dwang. Het kan bijvoorbeeld gaan om lichamelijk geweld, bedreiging met geweld, chantage of machtsverschillen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn. Het kan via internet, maar ook in de ‘echte wereld’ gebeuren.

Waar kan ik terecht voor hulp?

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is er voor alle slachtoffers van seksueel geweld. U kunt er terecht als iets pas gebeurd is, maar ook als u met vragen zit over een gebeurtenis van langer geleden. Het centrum biedt allerlei hulp, bijvoorbeeld medische of psychologische. Ze zorgen ervoor dat u maar één keer uw verhaal hoeft te vertellen. In het centrum wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Het centrum is telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 0800-0188.

Crisis met een kind

Speelt er een crisis met een kind of een gezin waardoor meteen actie nodig is? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666 999. SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant komt als er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders). De veiligheid van het kind is niet meer zeker. Crisissituaties kunnen door van alles worden veroorzaakt: gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is er binnen twee uur. Als het nodig is, wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Uw Reactie
Uw Reactie