Kinderopvang: subsidie peuterarrangement en VVE (inwoner)

Heeft u een of meerdere kinderen die gebruik maken van het peuterarrangement, dan heeft u recht op financiële ondersteuning. Ook als uw kind een indicatie heeft voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Hoe u financiële ondersteuning krijgt, hangt af van uw situatie:

  • Heeft u als ouders recht op kinderopvangtoeslag? Dan ontvangt u een bijdrage van de Belastingdienst. Lees hier meer informatie.
  • Heeft u als ouders geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een ouderbijdrage. Daarin is de subsidie van de gemeente al verrekend.
  • Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan betaalt de gemeente extra uren volledig.

Let op: De kinderopvanginstellingen zijn verplicht om de subsidie voor uw kind aan te vragen.

Voorwaarden

  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
  • Uw kind gaat naar een kinderopvanglocatie of peuterspeelzaal die voldoet aan de Wet Kinderopvang
  • Uw kind heeft een VVE-indicatie van de Zorgboog

Aanpak

De kinderopvanginstelling vraagt de financiële ondersteuning aan bij de gemeente. Zorgt u er wel voor dat de kinderopvang beschikt over uw inkomensgegevens en - indien van toepassing – een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. De gemeente toetst de aanvraag en bekijkt of u recht heeft op een tegemoetkoming. Uw inkomen bepaalt de hoogte van de bijdrage, zie hieronder de ouderbijdrage tabel.

 
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2019 Ouderbijdrage peuterwerk 2019 per uur
1e kind 2e kind
Lager dan € 19.433 € 0,67 € 0,67
€ 19.434 € 29.879 € 0,75 € 0,69
€ 29.880 € 41.116 € 1,21 € 0,78
€ 41.117 € 55.924 € 1,69 € 0,79
€ 55.925 € 80.387 € 2,67 € 1,00
€ 80.388 € 111.393 € 4,29 € 1,36
€ 111.394 En hoger € 5,66 € 2,24

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie