Mw. drs. D.J.A.M. (Désirée Meulenbroek

Meulenbroek
Naam: Mw. drs. D.J.A.M. (Désirée Meulenbroek
Functie: Raadslid
Rollen: Raadslid Groen Links
Partij: GroenLinks
Website: https://helmond.groenlinks.nl/onze-mensen/desiree-meulenbroek
E-mailadres: d.meulenbroek@raad.helmond.nl
Social media:

Nevenfuncties

- vrijwilliger bij het Annatheater

Uw Reactie
Uw Reactie