• Home
  • Zwemvangnetregeling, subsidie

Zwemvangnetregeling, subsidie

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma A en is hij of zij leerling uit groep 6, 7 of 8? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Uw kind gaat daarna zwemles volgen bij zwembad De Wissen.

De subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het zwembad. De gemeente bepaalt hoeveel subsidie u ontvangt.

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Helmond.
  • Uw kind is een leerling uit groep 6, 7 of 8 van een reguliere basisschool en heeft nog geen zwemdiploma A.
  • U (ouder of verzorger) betaalt een eigen bijdrage voor het zwemonderwijs en stemt in met de automatische incasso door het zwembad.
  • U betaalt de examenkosten voor het zwemdiploma A rechtstreeks aan het zwembad.
  • De subsidie duurt maximaal 10 maanden.
  • Onder de subsidie vallen kosten voor het volgen van zwemonderwijs tijdens deze 10 maanden.
  • Kosten in verband met het examen voor zwemdiploma A vallen niet onder de subsidie.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier in (zie 'formulieren') en lever deze in bij zwembad De Wissen of stuur het op naar onderstaand adres.

Het zwembad behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden, maar is er geen plaats meer? Dan komt uw aanvraag op een wachtlijst. Kinderen die op het moment van de aanvraag in groep 6 zitten, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.

Formulieren

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Zwembad De Wissen Keizerin Marialaan 1 5702 NR Helmond 0492573838 Zwembad De Wissen
Uw Reactie
Uw Reactie